Прогностичне значення вивчення складу слізної рідини при глаукомі

Данная інформація призначена для фахівців у галузі охорони здоров'я та фармацевтики. Пацієнти не повинні використовувати цю інформацію в якості медичних рад чи рекомендацій. N

Прогностичне значення вивчення складу слізної рідини прі глаукомі

Б.Т. Бузрук, Ф.А. Бахрітдінова, У.К. Ібрагімов
Кафедра очних хвороб 2-го ТашМІ, Інститут біохімії АН РУз


Predictive value of studing a content of lacrimal fluid for glaucoma
B.T. Buzrukov, FA Bahritdinova, UK Ibragimov

 Russky Meditsinsky Journal Thirty five patients with open-angle glaucoma of different severity grade were examined. Of them were 12 patients with the 1st stage, 12 - with the 2nd stage, 11 - with the 3rd stage. Twenty five practically health persons formed the control group. Results of studies exhibited an accumulation of malondialdehyde (MDA) in lacrimal fluid and reduction of antioxidant defense (AOD) in the patients with different stages of the developing glaucoma.

Secretion of protein in lacrimal fluid is somewhat decreasing in the patients with late stages of glaucoma that is likely to relate to hemodynamic disturbances of trabecular apparatus and, as result, deficiency of AOD. Glaucoma was accompanied by lipid peroxidation (LPO) activation and changes in a content of lacrimal fluid, that shoud be accounted for development of pathogenetic therapy especially in initial stages of glaucoma.

Глаукома має значну питому вагу серед основних патологій у офтальмологіі і відрізняється необоротністю результату (Краморенко Ю.С., 1992). NЗаболеваніе спостерігається при зниженні адаптаційних можливостей організму, патогенетіческіе механізми якого остаточно не виявлені та відображаються на ісходах лікування. Одним з факторів, що сприяють реалізації адаптаційних Можливо організму пацієнта, є співвідношення інтенсивності вільнорадикального окислення ліпідів і стану антиоксидантної системи (АОС). NІзвестно, що в патогенезі глаукоми певне значення має активація перекісного окислення ліпідів (Бунін А.Я. та ін, 1985; Бирич Т.В. та ін, 1986; Завадская Ю.С. та ін, 1986; Макашова Н.В. та ін, 1999). Однак у більшості ісследованій, присвячених інтенсивності перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) при глаукоме, не вивчені стану вільнорадикального окислення ліпідів у слізної жідкості, хоча аналіз отриманих даних дозволив би розкрити молекулярні механізми виникнення і розвитку глаукоми.

Метою цього дослідження є вивчення інтенсивності свободнорадікального окислення ліпідів слізної рідини при відкритокутовій глаукоме.

Матеріал і методи досліджень . Октритоугольная форма глаукоми діагностірована у 35 хворих: 1 стадія (за найгіршим ока) була у 12 хворих, 2 стадія - у 12, 3 стадія - у 11. Контрольну групу склали 25 практично здорових осіб. Вік хворих в досліджуваних групах однорідний (від 18 до 60 років). NОфтальмологіческое обстеження включало загальноприйняті методики: візометрії, тонометрія, тонографія, біомікрогоніоскопія, кінетична і статична періметрія периферичного поля зору (на сфероперіметре Карл Цейс Йена), прямая та зворотній офтальмоскоп.

слізну рідину збирали спеціальної піпеткою і зберігали в пластмасових контейнерах при температурі -2 ° С. Кількість вільного малонового діальдегіду (СМДА) определялі за його взаємодії з тіобарбітуровой кислотою (Сталева І.Д. і др., 1977). Кількість загального білка визначали в слізної рідини за методом Lowry O.H. et al. (1951). Статистичну обробку проводили з використанням персонального комп'ютера з пакетом математичного аналізу Exel.

Хворим було проведено курс консервативної терапії, що складався з місцевої гіпотензівной і загальної медикаментозної терапії, що поліпшує кровопостачання і обменние процеси в тканинах ока.

Обстеження хворих показало, що гострота зору поступово знижувалася в завісімості від стадії захворювання. Найбільш інформативним методом обстеження явілось дослідження меж поля зору. Після проведеної терапії у хворих з начальной формою глаукоми достовірного розширення поля зору не спостерігалося, хотя відзначалася тенденція до розширення. У хворих 2-ї та 3-ї груп відзначалася стабілізація показників полів зору. Рівень внутрішньоочного тиску у обследованних хворих знаходився в межах від 18,0 до 26,0 мм рт.ст. У ранньому періоде в результаті проведеної терапії, ВГД у хворих першої групи знизилося на 1,7 ± 0,69 мм рт.ст., у хворих другої групи на 1,5 ± 0,45, у 2-х хворих третин группи відзначалася тенденція до зниження ВГД на 1,5 ± 0,45 і у 9 (25,7%) хворих, у которих не вдалося консервативно компенсувати процес, була проведена антіглаукоматозная операція.

Отримані результати та їх обговорення

За нашими даними, в досліджуваних групах зміст продуктів ПОЛ у хворих глаукомой підвищено, що свідчить про активацію вільно-радикального окісленія ліпідів ( табл. 1).

Зміст продуктів ПОЛ у досліджуваних групах

Ступінь активації інтенсивності ПОЛ знаходилася в прямій залежності від степені тяжкості клінічного перебігу глаукоми. Більш значні зрушення обнаружени у хворих на третій стадії глаукоми. У хворих з початковою стадією глаукоми виявлено збільшення вмісту МДА в слізної рідини, що склало 0, 268 ± 0,009 і в 2,5 рази перевищувало аналогічні показники в слізної рідини контрольной групи, що свідчить про неспроможність початкової антіокіслітельной системи. Отримані нами дані дещо відрізняються від результатов дослідження слізної рідини хворих на глаукому, проведеного Макашовой Н.В. з співавторами (1999), де виявлено статистично недостовірне увеліченіе антиоксидантної активності (АОА) у слізної рідини у хворих з 1-ї стадіей глаукоми.

Однією з причин інтенсифікації ПОЛ на тлі зниження активності ферментів АОС, Можливо, є порушення кровопостачання трабекулярної тканини ока і секреторного процесу в ньому, і як наслідок цього - виникнення процесів, способствующіх пониження рівня секретованого білка в слізної рідини. NАналогічние результати отримані Алексєєвим Б.Н. і співавторами (1986) при вивченні мікроціркуляціі та гемодинаміки при глаукомі. Необхідно відзначити, що рівень секретіруемого білка в сльозі залежить від ступеня розвитку глаукоми. Так, у больних з 3 стадією глаукоми нами виявлена тенденція до зниження секреції білка і накопленію МДА в перерахунку на одиницю об'єму слізної рідини. Мабуть, полученние результати пов'язані не тільки зі зниженням інтенсивності ПОЛ, але і сніженіем можливості імунної системи, в процесі розвитку декомпенсації процесса у хворих з пізніми стадіями глаукоми. Таким чином, у хворих глаукомой виявлена лінійна залежність накопичення продукту ПОЛ МДА в слізної жідкості залежно від стадії глаукоми. У хворих з вираженими стадіями глаукоми секреція білка в слізної рідини трохи знижується. Ці зміни, очевідно, пов'язані з гемодинамічними порушеннями, недостатністю АОС, що пріводят до декомпенсації глаукоматозного процесу. Мабуть, виявлені зміни состава слізної рідини слід враховувати при розробці адекватної патогенетіческой терапії.

Висновки

1. У хворих з різними стадіями розвитку глаукоми виявлена лінійна завісімость накопичення вільного МДА в слізної рідини.

2. У хворих з пізніми стадіями глаукоми секреція білка в слізною рідиною несколько знижується, що, мабуть, пов'язано з гемодинамічними порушеннями трабекулярного апарату, і як наслідок - недостатність АОС, що призводить до декомпенсаціі процесу.

3. Глаукома у хворих супроводжується активацією ПОЛ і зміною складу слезной рідини, що слід враховувати при розробці патогенетичної терапії, особенно в початкових стадіях глаукоми.

Література:

1. Бунін А.Я., Кацнельсон Л.А., Яковлєв А.А. Мікроциркуляція очі. NМ.Медіціна 1984. С.192.

2. Бирич Т.В., Бирич Т.А., Марченко Л.М., Ремізонова Д. Б., Федулов А.С. NПерікісное окислення ліпідів у крові хворих на первинну глаукому.//Укр. NОфтальм. № 1.1986. с.13-15.

3. Завадська Ю.С., Каржаубаева Г.Г. Значення дослідження процесів перікісного окислення ліпідів при глаукомі //Укр. Офтальмо. № 5.1986.с.6-8.

4. Краморенко Ю.С. Клініко-біохімічні аспекти патогенезу первинне глаукоми //Автореф. дис ... докт.мед. наук М.1992.с.38.

5. Макашова Н.В., Бабенкове І.В., Теселкін Ю.О. Антиоксидантна активність слезной рідини у хворих на первинну відкритокутову глаукому ..//Укр. NОфтальм. № 5.1999.С.3-4.

Опубліковано з дозволу адміністрації Російського Медичного Журналу.


Народні методи лікування

Як позбутися від поліпів у товстому кишечнику

Поділюся досвідом позбавлення від поліпів. Провів я цей процес в 1991 році, і до цього часу у мене все в нормі.

2020-07-12 14:37:42

Морквяний сік: і смачно, і корисно

Я - агроном-біохімік. Все життя займався вивченням рослин, овочів, ягід і їх лікувальними і харчовими властивостями. Мені 72 роки, пропрацював у сільському господарстві агрономом 53 року і більше 20 років був директором радгоспу. Хочу розповісти про чудо-овочі - моркви.

2020-07-12 15:51:06

Як я вилікувала дифузний зоб

Це сталося 20 років тому: я позбулася зоба. Звернула увагу, що ця хвороба не дає спокою багатьом людям. Мій щасливий досвід залишає всім надію на зцілення.

2020-07-12 15:16:46

Цистит. Хіба це справа житейська?

Він не їздить на «Мерседесі» і в дні столітнього ювілею оборонного підприємства, де трудиться не один десяток років, його прізвище не значилася в переможних реляціях про досягнення. Але більшість заводчан відмінно знає дорогу до кабінету свого «сімейного лікаря» Іллі Григоровича Бабаєва. Фахівець широкого профілю, терапевт Бабаєв в своєму здоровпункті лікує недуги, з якими ми, як правило, стикаємося в повсякденному житті. І. Г. Бабаєвим розповідає про такий вельми поширених захворювань, як цистит.

2020-07-12 13:03:15

Лікування астми народними засобами

Астма - це захворювання, що виникає при спазмах в бронхах, а причиною її виникнення є алергія. Астму можуть викликати часті простудні захворювання, якщо їхнє лікування не було достатньо ефективним, а також захворювання нирок і забруднена атмосфера.

2020-07-12 14:40:08

Секрет обліпихової олії

Я потрапляли до рук і аптечне обліпихова олія, і кустарне, мабуть, приготоване за звичайним рецептом. Ні, це було не масло, так, якась незрозуміла бліда рідина. Справжнє обліпихова олія знайшло свою славу незвичайною цілющістю, а таку цілющість масло набуває тоді, коли воно правильно приготовлене. Це поняття включає в себе багато тонкощів, які необхідно знати при приготуванні цього цілющого обліпихової олії.

2020-07-12 13:32:58

Мазь від екземи виявилася ефективною

Давно хотіла вам написати лист, але не наважувалася. Я сама з Азербайджану. 7 років живу в Росії. Хочу поділитися своїм досвідом, як можна позбутися від мокнучі екземи.

2020-07-12 09:18:04

Як позбавитися від високого тиску?

Я також хочу поділитися радою. Розкажу, як позбавився від високого тиску. У 1968 році верхній показник почав зашкалювати - 200-240. У вухах весь час стояв шум, ніби працював двигун. Ліки не допомогли.

2020-07-12 13:14:48

Вірусний гепатит «С». Не втрачайте оптимізму!

Вірус гепатиту «С» - дрібний РНК - вірус, що відноситься до сімейства флавовірусов. Вірус гепатиту «С» малоустойчів у зовнішньому середовищі, але здатний зберегти активність навіть при нагріванні до 50 градусів за Цельсієм. Основне джерело зараження - хворі з гострою або хронічною формою гепатиту «С», а також вірусоносії

2020-07-12 13:01:39

Готуйте «сани» влітку

Є хороший спосіб уникнути простудних захворювань і влітку, і взимку. Їм моя сім'я користується не перший рік.

2020-07-12 12:23:38

Медицина

Мастопатія, ендокринні захворювання, спадковість

Мастопатія, ендокринні захворювання, спадковість - доля багатьох росіянок - Щорічно від раку молочної залози вмирають приблизно 23 тис росіянок. Про це, як передає кореспондент РІА 'Новости', повідомив у вівторок на прес-конференції директор Російського онкологічного наукового центру ім.Блохіна Михайло Давидов. R

2020-07-12 14:19:30

У країнах, де популярна здорова їжа, надто багато кардіологічних захворювань

У країнах, де популярна здорова їжа, надто багато кардіологічних захворювань - На сніданок Баррі Гроувз з'їв велике яйце і 100 грамів підсмаженої на топленому салі печінки. А потім запив все це какао з подвійними вершками. На обід 72-річний Баррі зі своєю 70-річною дружиною Монікою насолодяться свининою із жирком і зеленими овочами в олії. І, нарешті, подружжя, що проживає в Оксфорді, очікує легка вечеря з сиру, домашніх яблук або груш, увінчаних вершками, і какао. Незважаючи на 40 років такої жирної дієти, Баррі важить на 3 кг менше, ніж у день весілля. У 1957 році він важив 72 кг.

2020-07-12 09:37:09

Хворих на цукровий діабет обстежує лабораторія на колесах

Хворих на цукровий діабет обстежує лабораторія на колесах - Суперсучасна пересувна лабораторія для обстеження хворих на цукровий діабет почала працювати в Нижньогородській області. Учора з її допомогою було обстежено 30 мешканців з Богородського району, сьогодні - приблизно стільки ж нижньогородців, повідомили сьогодні на презентації лабораторії.

2020-07-12 10:28:49

Жовчний рефлюкс: сучасні погляди на патогенез і лікування

Жовчний рефлюкс: сучасні погляди на патогенез та лікування - Жовчний рефлюкс - синдром, досить часто супроводжує найпоширеніші захворювання верхніх відділів травного каналу: хронічні гастрити, виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба.

2020-07-12 09:03:24

Сучасна інсулінотерапія цукрового діабету 1 типу у дітей та підлітків

Сучасна інсулінотерапія цукрового діабету 1 типу у дітей та підлітків - Цукровий діабет 1 типу (ЦД 1 типу), що називалася до недавнього часу інсулінозалежний, а ще раніше - ювенільний цукровий діабетом, вражає в основному людей молодого віку і дітей. В останні роки спостерігається сплеск захворюваності на цукровий діабет 1 типу, найбільш виражений у дітей та підлітків. За 25 років захворюваність СД 1 типу серед дітей московської популяції зросла в два рази. В даний час у Москві налічується близько 1200 дітей з ЦД у віці до 15 років.

2020-07-12 08:48:03

Фолієва кислота зменшує ризик розвитку у потомства «заячої губи»

Фолієва кислота зменшує ризик розвитку у потомства «заячої губи» - Жінки, що приймають під час першого триместру вагітності фолієву кислоту можуть значно знизити ризик розвитку у потомства такого пороку як розщеплена губа («заяча губа»). До цього висновку прийшли американські вчені з Національного інституту гігієни навколишнього середовища (National Institute of Environmental Health Sciences).

2020-07-12 08:29:43

Прогноз для метеочутливих людей по Росії 09.09.2009 на

Прогноз для метеочутливих людей по Росії 09.09.2009 на - На Європейському Півночі погода буде нестійка з коливаннями метеопараметров. Через це погіршення самопочуття можливо у людей із захворюваннями серця і судин, а з-за підвищеної вологості повітря не виключені загострення у тих, хто страждає захворюваннями опорно-рухового апарату та бронхо-легеневі захворювання.

2020-07-12 08:58:09

Ризик дитячої смертності зростає у породіль, які мають зайву вагу

Ризик дитячої смертності зростає у породіль, які мають зайву вагу - Вагітні жінки, які страждають від ожиріння, мають підвищений ризик того, що їх немовлята можуть померти незабаром після народження, особливо якщо мав місце передчасний розрив (плодових) оболонок (ПРО).

2020-07-12 14:49:28

Функціональні захворювання травного тракту у дітей. Принципи раціональної терапії

Функціональні захворювання травного тракту у дітей. Принципи раціональної терапії - Функціональні порушення (ФН) шлунково-кишкового тракту займають одне з провідних місць у структурі патології органів травлення. Так, наприклад, рекурентні абдомінальні болі у дітей носять функціональний характер у 90-95% дітей і лише у 5-10% пов'язані з органічною причиною. Приблизно в 20% випадків хронічна діарея у дітей також обумовлена функціональними розладами.

2020-07-12 12:24:51

Середньовічні отрути і ліки

Середньовічні отрути і ліки - Багато століття лікар задовольнялися тим, що примушували пацієнтів приймати настої трав, порошків рослинного і тваринного походження, дія яких було зазначено на практиці - іншими словами, хворі виконували роль піддослідних кроликів .

2020-07-12 08:43:04