Біосумісність стоматологічних матеріалів, що використовуються в сучасному ендодонтичне лікування: огляд

Данная інформація призначена для фахівців у галузі охорони здоров'я та фармацевтики. Пацієнти не повинні використовувати цю інформацію в якості медичних рад чи рекомендацій. N

Біосумісність стоматологічних матеріалів, іспользуемих в сучасному ендодонтичне лікування: огляд

С. HJ Hauman & RM Love.
Departments of Oral Rehabilitation, and Stomatology, School of Dentistry, University of Otago, Dunedin, New Zealand

Перша публікація на сайті http://www.dental-revue.ru

Джерело:
I nternational Endodontic Journal, Volume 36, Issue 2, Page 75-85 - February 2003.
Перевод: Уханов М.М.


Раствори для промивання та внутріканальние медикаменти використовуються всередині корневого каналу для очищення і допомоги в дезінфекції дентинних стінок. Незважаючи на те, що ці матеріали призначені для того, щоб знаходитися в межах корневого каналу, вони, безсумнівно, контактують з періапікальнимі тканинами, або путем недбалого виведення через апекс або через мікроподтеканія. Ця стаття представляет собою огляд методологією, використовуваною в тестування біосовместімості, а потім обговорення біосумісності сучасних внутріканальних ліків і речовин, які застосовуються в ендодонтії.

Біосовместімость визначається, як здатність матеріалу функціонувати при определенном застосуванні в присутності відповідної відповіді організму господаря (Williams 1987). Відповідно до EN 1441 (European Committee for Standardization 1996) біосумісні матеріали не повинні викликати будь-якої ріск.

Ендодонтіческіе матеріали можуть бути в загальному розділені на матеріали, застосовувані для збереження вітальності пульпи, і матеріали, що використовуються при лікуванні корневого каналу для дезінфекції пульпарного простору (ірріганти і внутріканальние медикаменти) і для пломбування кореневого каналу (тверді матеріали і Сілер). Біосумісність цих ендодонтичних матеріалів характерізуется багатьма параметрами, такими як генотоксичність, мутагенність, карціногенность, цитотоксичність, гістосумісності і мікробіологічні еффекти. Неможливо дати біологічну характеристику матеріалами за допомогою только одного тестового методу, а їх властивості необхідно було дослідити цілої батареей різних тестів in vitro та in vivo з використанням структурованого подхода.

Autian (1970) був першим, хто запропонував структурований підхід, як концепцію, состоящую з трьох рівнів:

  • Неспецифічна токсичність (клітинні культуру і невеликі лабораторні тварини).
  • Специфічна токсичність (тести застосування, наприклад на приматах).
  • Клінічне тестування на людях.

Згідно Autian (1970) термін 'неспецифічні' належить до тих тестуючі сістемам, які не відображають застосування матеріалу в клінічній ситуації, в той время як термін 'специфічні' застосовують по відношенню до біологічних моделями, сімулірующім справжнє клінічне використання матеріалу. Наступна последовательность була прийнята ISO (1984) в Технічному Доповіді 7405:
Первісне тестування (цитотоксичність, мутагенність).

Вторічние тести (сенсибілізація, тести імплантації, подразнення слизової).
Тести застосування.
Браузер обох концепціях нещодавно розроблені матеріали повинні піддаватися трехетапному дослідженню в певній послідовності: від простого до сложному тестуючого методом, від тестів in vitro до досліджень на тваринах і NОТ доклінічного до клінічного дослідження на людях.

Тести клітинної культури
Прімененіе тестів in vitro дає можливість вивчення дій звільняються компонентов матеріалу на клітинні системи (Pertot et al. 1997). Дослідження клеточних культур застосовуються вже більш ніж 30 років для вивчення цитотоксичних реакцій, що викликаються ендодонтичним матеріалами (Rappaport et al. 1964, Keresztesi & Kellner 1966). Довготривалі клітинні лінії, наприклад HeLa, 3T3 або L929 і зародкові /диплоїдні клітини людини, в основному фібробласти ротовой порожнини, використовуються для цих досліджень. Первинні клітини вважаються более доречними для досліджень біосумісності, ніж довготривалі культури (Matsumoto et al. 1989, Al-Nazhan & Spеngberg 1990). Різні біологічні конечние точки застосовуються для таких досліджень. Вони включають інгібування роста, визначення ефективної дози 50 (ED50), цілісність мембрани, синтез DNA (дезоксирибонуклеїнова кислота), RNA (рибонуклеїнова кислота) або білка та /або определеніе порушень клітинної морфології за допомогою світлової або електронною мікроскопіі (Matsumoto et al. 1989, Al-Nazhan & Spеngberg 1990, McNamara et al. N1992, Barbosa et al. 1994, Beltes et al. 1995).

Разрабативалісь методики аналізу для вивчення впливу дентину на цитотоксичність сілеров та їх окремих компонентів, такі як тестування пульпарной порожнини або використання шару тирси дентину, що імітує апікальної дентинні звуження (Hanks et al. 1989, Meryon & Brook 1990, Schmalz et al. 1994, Schmalz & Schweikl 1994).

Генотоксичність
Сістеми тестів in vitro на генотоксичність можна розділити (Heil et al. 1996) на прокаріотіческіе (наприклад Ames тест, umu тест) та еукаріотичні аналізи (наприклад тест інгібування синтезу DNA (DIT)). Так як багато хто стоматологіческіе або ендодонтичні матеріали високо цитотоксичних, основним требованіем для тестів на генотоксичність є легкість одночасного определенія кількості цитотоксичності. Крім того, необхідно враховувати, що многіе ендодонтичні пломбувальні матеріали виявляють сильну антібактеріальную активність, яку описували Шrstavik (1988) і Stea et al. N (1994). Комбінація прокаріотів та еукаріотичних тестів, наприклад бактеріального umu тест (Oda et al. 1985) з еукаріотичні DIT (Painter 1977), дополненная аналізом in vivo (наприклад аналіз елюціі лужного фільтра (AFE)) (Heil et al. 1996), є необхідною для того, щоб добитися більш достовірних результатов відносно генотоксичність ендодонтичних матеріалів.

Тканинні реакції на мікроби
Можливо взаємодії між ендодонтичним матеріалами та /або їх компонентамі з мікроорганізмами необхідно враховувати при обговоренні біосовместімості. Мікроорганізми можуть зберігатися в межах пульпарной порожнини после пломбування кореневого каналу, канали можуть бути знову інфіковані через мікропротечкі в коронкової частини зуба чи мікроби можуть проліферіровать в прілегающіх тканинах (Torabinejad et al. 1990, Oguntebi 1994). Ці персистуючі або знову інфікують бактерії можуть посилювати несприятливі ефекти. Якщо б ендодонтіческіе матеріали поряд з біосумісністю володіли б також і антібактеріальнимі властивостями, це було б великою перевагою. Антимікробна актівность матеріалів по відношенню до ендодонтичним патогенних мікроорганізмів обично вимірюється за допомогою простих тестів, наприклад тести дифузії в агарі і разведенія в агарі (Pumarola et al. 1992). У ендодонтичних матеріалів з сільной антибактеріальну активність часто виявляли здатність викликати тяжелие несприятливі під час і після лікування, а також були виявлені цітотоксіческіе і навіть мутагенні властивості (Шrstavik & Hongslo 1985, Heil et al. N1996). Експеримент in vitro має перевагу легкого контролю експеріментальних факторів, що є однією з найбільш значущих проблем при виполненіі експерименту in vivo. Проте, метод in vitro марний при вивченні комплекса взаємодій між матеріалом і тканинами організму (Geurtsen & Leyhausen 1997).

Імплантація
Неспеціфіческіе реакції тканин in vivo, викликані ендодонтичним матеріалами, обично вивчаються гістологічними дослідженнями після імплантації тестованого матеріала в різні тканини тварин. Тестований матеріал може бути непосредственно ін'ецірован або імплантовано (або безпосередньо або всередині тефлонових, силіконових або поліетиленових камер) в різні тканини, такі як подкожная сполучна тканина, м'яз або кістка щурів, кроликів, морських свинок, хомяков і тхорів (Torneck 1961 , Spеngberg 1969, Binnie & Mitchell 1973, Olsson et al. 1981a, b, Safavi et al. 1983, Thomas et al. 1985, Tagger & Tagger 1986, Шrstavik & Mjцr 1988, Maher et al. 1992, Pertot et al. 1992, Tassery et al. N1997, Kolokuris et al. 1998).

Тести застосування
Спеціфіческіе тести токсичності in vivo включають в себе використання тестіруемого матеріалу для лікування кореневих каналів у тварин, переважно у собак (Soares et al . 1990, Sonat et al. 1990, Suzuki et al. 1995, Torabinejad et al. 1995) або мавп (Torabinejad et al. 1997). У подібних дослідженнях, корневие канали або пломбуються до цементно-дентинної з'єднання, або навмисне перепломбіровиваются за верхівку для того, щоб визначити реакцію періапікальних тканин (Sonat et al. 1990). З етичних міркувань, ці тести редко виконуються на людях (Lambjerg-Hansen 1987).
Несмотря на те, що тести in vivo корисні для розуміння комплексу взаємодій между матеріалом і тканинами організму, використання тварин наштовхує на етіческіе проблеми і знаходиться під обговоренням громадськості. Крім того, ці тести дорогі, витрачають багато часу і складні для контролю (Schmalz 1997).

Дослідження на людях
Браузер кінцевому рахунку, ретроспективні або краще контрольовані проспективних клініческіе дослідження на людях необхідні для того, щоб визначити долгосрочную біосумісність постійних ендодонтичних матеріалів . Необхідно подчеркнуть, що всі дослідження, включаючи добре виконані проспективних клініческіе випробування, надають тільки статистичне наближення біосовместімості ендодонтичного або стоматологічного матеріалу (Geurtsen 2001). Тому матеріали, оцінені як добре біосумісні, можуть стати прічіной несприятливих реакцій у безлічі пацієнтів.

Розчини для промивання та внутріканальние медикаменти
Гіпохлорит натрію
0, 5% розчин гіпохлориту натрію (NaOCl ), також відомий як розчин Dakin (1% раствор гіпохлориту натрію розбавлений 1% бікарбонату натрію), успішно пріменялся як ранового дезинфікуючого засобу під час Першої Світової Войни (Dakin 1915). Гіпохлорит натрію є ефективним антимікробним средством проти ендодонтичної флори (Bystrцm & Sundqvist 1983) з деякими разрушающімі тканини властивостями (Rosenfeld et al. 1978, Hand et al. 1978, Walker & del Rio 1991) і в основному зазвичай застосовується в якості рідини для промивання прі препаруванні кореневого каналу. Антимікробна ефективність розчину вознікает завдяки його здатності окислювати і піддавати гідролізу білки клеткі, і, в тій же мірі, осмотично витягати рідину з клітин завдяки своей гіпертонічності (Pashley et al. 1985). Гіпохлорит натрію має Рн приблизно 11-12, і коли гіпохлорит контактує з тканинними білками, за короткий час образуются азот, формальдегід і ацетальдегід, і пептидні зв'язки розриваються, що в результаті призводить до руйнування білків (Engfelt 1922). Під час цього процесса, водень в аміногрупи (-HN-) заміщається хлором (-NCl-), утворюючи, такім чином, хлорамін, який грає важливу роль в антимікробній еффектівності.

Некротіческая тканина і гній завдяки цьому розчиняється, і антимікробний агент может краще проникати і очищати інфіковані області. Збільшення температури раствора значно посилює антимікробний і розчиняють тканини ефекти гіпохлоріта натрію. Як наслідок цих властивостей, NaOCl високо токсичний у великих концентраціях (Spеngberg et al. 1973), і має схильність викликати роздратування ткані в місці контакту (Dakin 1915).

Било виявлено, що мінімальна кількість домашнього відбілювача (3.12-5.25% NaOCl), яке викликає Каустичний опік в стравоході собаки, становить 10 мл за період понад 5 хв (Yarington 1970). Результати цього дослідження наводять на мисль, що за умови мінімального часу контакту з гіпохлоритом натрію на поверхності слизової виникає не такий же несприятливий ефект, як оказивается, коли гіпохлорит вводиться ітерстіціально. У схожому дослідженні Weeks & Ravitch (1971) спостерігали важкий набряк з областями кровотечі, із'язвленія, некрозу і освітою стриктур в стравоході кішки, коли неразбавленний домашній відбілювач містився на поверхню слизової оболонки. Pashley et al. (1985) довели цитотоксичність NaOCl, використовуючи три незалежні біологіческіе моделі. Вони виявили, що концентрація така низька як 1:1000 (v /v) NaOCl у фізіологічному розчині викликає повний гемоліз червоних клітин крові in vitro. Так як розчин, використаний у цьому дослідженні, був ізотоніческім, і таким чином був виключений осмотичний градієнт тиску, наблюдавшійся гемоліз і втрата клітинних білків відбувалися завдяки оксідірующім впливів NaOCl на клітинну мембрану. Нерозбавлений і 1:10 (v /v) розчини викликали роздратування очей кролика середнього ступеня тяжкості, в той время як внутрішньошкірні ін'єкції нерозбавленого розчину, 1:2, 1:4 і 1:10 (v /v) разведеній NaOCl викликали виразки шкіри. Kozol et al. (1988) довели, що розчин Dakin несприятливо діє на хемотаксис нейтрофілів і токсичний по відношенню к фібробластах і ендотеліальних клітинах.

Heggers et al. (1991) досліджували загоєння рани, пов'язане з промиванням і бактеріціднимі властивостями NaOCl, на моделях in vivo і in vitro. Вони прийшли до виводу, що 0.025% NaOCl є найбільш безпечною для застосування концентраціей гіпохлориту, тому що вона бактерицидно, але не токсична для тканей.

Разлічние концентрації NaOCl (наприклад, 0.5, 1, 2.5 або 5.25%) застосовуються на сегодняшній день в якості розчинів для промивання кореневого каналу. NКлініческіе випробування показали, що гіпохлорит натрію в концентрації від 0,5 до 5% має схожу клінічну ефективність в допоміжному механічному очіщеніі кореневого каналу (Cvek et al. 1976a, Bystrцm & Sundqvist 1985). Так як протеолітіческій ефект залежить від кількості легко доступного хлору, який расходуется під час процесу взаємодії з рештою неорганічними веществамі, частим промиванням розчином з більш низькою концентрацією можна достігнуть майже такого ж ефекту протеолітичного, як і при використанні раствора з більш високою концентрацією. Отже, адекватна концентрація NaOCl, придатна для ендодонтичного промивання, може бути 0,5-1% з Рн близьким к нейтральним, тому що розчин з Рн близьким до нейтрального має оптимальної антімікробной ефективністю з мінімальним подразнюють тканини (Dakin 1915 ).

Большінство ускладнень від застосування гіпохлориту натрію з'являється в результаті Його випадкової ін'єкції за верхівку кореня, що може викликати інтенсивну реакцію тканей, яка характеризується болем, набряком, кровотечею і, в деяких випадках, развітіем вторинної інфекції і парастезіей (Reeh & Messer 1989, Becking 1991, Ehrich et al. 1993). Також повідомлялося про реакції гіперчутливості на гіпохлоріт натрію (Kaufman & Keila 1989, Caliskan et al. 1994, Dandakis et al. N2000, Hulsmann & Hahn 2000). Отже, необхідно проявляти особливо багато осторожності під час застосування гіпохлориту натрію для ендодонтичного промиванія. Ehrich et al. (1993) запропонував, що клініцист повинен перевіряти, і клініческі і рентгенологічно, наявність несформованим верхівок, розробці корня, апікальних перфорацій або будь-яких інших станів, при яких у конечном підсумку може відбутися виведення набагато більшої кількості, ніж обично, розчину для промивання з системи кореневого каналу в навколишні тканини. NПромиваніе повинно виконуватися повільно зі спокійним рухом голки, так щоб не зажать її в каналі. У дослідженні in vitro Brown et al. (1995) застосування резервуара промивання та рідини в порожнині коронкової доступу і надходження раствора в кореневий канал під час руху інструменту в результаті призводило до более меншому апікального виведенню розчину для промивання, ніж при глибокому нагнетаніі його за допомогою іригаційної голки.

етилендіамінтетраоцтової кислоти
Бінатріевая сіль етилендіамінтетраоцтової кислоти (EDTA) більшістю прізнается як найбільш ефективний хелатних агент і мастильний матеріал (якщо правільно - розчинник, наприклад RC -Prep, Premier Dental Products Co., Pennsylvania, USA) у сучасній ендодонтичної практиці (Nygaard-Шstby 1957, von der Fehr & Nygaard-Шstby 1963, Koulaouzidou et al. 1999). Вона застосовується в ендодонтіческом лікуванні для того, щоб посилити хемомеханіческое розширення каналов (Walton & Torabinejad 1996), видалити змащений шар (Meryon et al. N1987), і очистити і допомогти в дезинфекції дентинних стінок (Yoshida et al. 1995). NНаіболее часто вживаний розчин - це 15% динатрієва сіль EDTA в нейтральному растворе. RC-Prep складається з 10% пероксиду сечовини, гліколя і 15% EDTA. NKoulaouzidou et al. (1999) оцінювали цитотоксичних ефекти різних концентрацій розчинів нейтральною і лужної EDTA та гіпохлориту натрію, іспользуя загальноприйняту клітинну лінію фібробластів шкіри мишей: L929. І нейтральная, та лужна EDTA показали цитотоксичність від помірної до важкої в завісімості від концентрації. Крім того, було доведено, що EDTA інгібує способность зчеплення макрофагів, також як зв'язок вазоактивного пептиду з мембранамі макрофагів in vitro (Segura et al. 1996, 1997). Ці результати говорят про те, що витік EDTA в періапікальние тканини під час препарування корневого каналу може інгібувати функцію макрофагів, і таким чином змінити воспалітельний відповідь у періапікальних ушкодженнях. Доведено, що EDTA володіє слабимі антибактеріальними і антіфунгальнимі властивостями (Yoshida et al. 1995, Gultz et al. 1999, Heling et al. 1999, Steinberg et al. 1999).

Хлоргексидин
Хлоргексідін представляє собою катіоніческій бісбігуанід з оптимальним антімікробним дією в межах рН від 5,5 до 7,0. Він активний проти широкого спектра мікроорганізмів, таких як Грам-позитивні і Грам-негативні бактеріі, бактеріальні спори, ліпофільні віруси, дріжджові грибки і дерматофіти. Мабуть, він діє, адсорбуючи на клітинну стінку мікроорганізма і викликаючи витік внутрішньоклітинних компонентів (Leonardo et al. N1999). Він бактеріостатічен у низьких концентраціях, бактерициди у високих концентраціях і адсорбується до зубним тканин і слизовій оболонці, що у результате призводить до його пролонгованим постійному виділення на терапевтіческіх рівнях (самостійність) (Jeansonne & White 1994, White et al. 1997).

Хлоргексідін глюконат був виявлений як ефективний антимікробний агент, коли пріменялся як ендодонтичного розчину для промивання і коли Використано як внутріканальной антимікробної пов'язки, після чого проісходіло помітне зменшення залишилися бактерій у межах системи кореневого канала (Delany et al. 1982). Дослідження говорять про те, що гель хлоргексидину імеет потенціал як внутріканальний медикамент (Ferraz et al. 2001) і як іррігант кореневого каналу (Siqueira & Uzeda 1997). Результати з дослідження Sanchez et al. (1988) цитотоксичної дії хлоргексидину на ембріональні фібробласти собаки і Staphylococcus aureus показали, що бактерицидні концентраціі хлоргексидину летальним по відношенню до ембріональних фібробластах собакі, в той час як нетоксичний концентрації дозволяли виживати значітельному кількості бактерій. У дослідженні Tatnall et al. (1990) цітотоксіческіе ефекти хлоргексидину, перекису водню і гіпохлориту натрію ізучалісь на культивованих фібробластах людини, базальних кератиноцитах і трансформірованной лінії кератиноцитів (клітини SVK 14). У концентраціях рекомендованних для очищення ран всі агенти викликали 100% загибель все типів клеток. Порівняння концентрації ED 50 для кожного агента на всі види клітин создало певну послідовність токсичності, що показує, що хлоргексідін є найменш токсичним антисептичним агентом.

Когда антимікробна активність схожих концентрацій хлоргексидину і гіпохлориту натрія порівнювалася in vitro, обидва склади виявили однакову ефективність, Як антибактеріальні агенти (Vahdaty et al. 1993). Автори висловили думку про относітельном відсутності токсичності хлоргексидину і запропонували, що він може бить корисної заміною для тих пацієнтів, у кого є алергія до гіпохлориту натрія. Важливо відзначити, що були описані різні симптоми гіперчувствітельності негайного типу, включаючи анафілактичні реакції, після местного лікування хлоргексидином (Bergqvist-Karlsson 1988, Lauerma 2001). NРезультати дослідження in vitro токсичності хлоргексидину по відношенню до клеткам ясен людини показали, що токсична потенція хлоргексидину залежить NОТ тривалості експозиції та складу навколишнього середовища (Babich et al. 1995). NДобавленіе ембріональної бичачої сироватки, альбуміну, лецитину і вбитих нагреваніем Escherichia coli зменшувало цитотоксичність хлоргексидину, предположітельно через зв'язування катіоніческого хлоргексидину з негативно заряженнимі хімічними частками /ділянками цих компонентів /бактерій. Ці знахідки говорят про те, що схожі реакції у межах кореневого каналу можуть зменшити потенціал цитотоксичної дії в періапікальних тканинах. Boyce et al. (1995) обнаружілі, що хлоргексидин (0.05%) має однакову токсичністю по отнощенію і до культивовані клітини людини і до мікроорганізмів. Agarwal et al. (1997) виявили, що хлоргексидин швидко руйнує клітинну мембрану і десневих і периферичних нейтрофілів крові при концентраціях понад 0.005% в пределах 5 хв, вказуючи, що його інгібуючу дію в основному пов'язано з його лізірующімі властивостями. Yesilsoy et al. (1995) оцінювали короткострокові токсіческіе ефекти хлоргексидину в підшкірних тканинах морських свинок і виявили налічіе помірного запалення через 2 дні, потім освіта гранульоми, обусловленной чужорідним тілом в протягом 2 тижнів.

Гідрооксід кальцію

Гідрооксід кальцію використовується для різних ендодонтичних маніпуляцій з тих пор, як він був вперше описаний як ендодонтичного допоміжного средства (Hermann 1920). Пасти на основі гідроокису кальцію можна классіфіціровать як тверднуть і нетвердеющіе матеріали. Нетвердеющіе пасти на основе гідроокису головним чином застосовується як внутріканальних медікаментов, в той час як тверднуть пасти використовуються як підкладки для предохраненія пульпи зуби або ендодонтичні Сілер.

Било доведено, що гідрооксид кальцію у водному розчиннику є найкращим і наіболее ефективним внутріканальним антибактеріальним агентом (Bystrцm et al. 1985). Інші успішні області застосування - в якості захисного покриття пульпи зуба і пов'язки після видалення коронкової пульпи зуба. Переваги пов'язки з гідроокісі кальцію для поверхневих ран пульпи також добре описані (Nyborg 1955, Schrцder 1973). Антибактеріальний ефект гідроокису кальцію головним образом пов'язаний з його високим рН близько 12,5 (Estrela et al. 1994) і він діє, оказивая руйнує ефект на стінки бактеріальних клітин і білкові структури (Gordon et al. 1985, Safavi & Nichols 1993). Паста Ca (OH) 2 являє собою медленно діючий антимікробний агент і дослідження in vitro говорить про те, что щонайменше 1 день потрібно перед тим, як створюється повний антібактеріальний ефект (Safavi et al. 1990). Чистий паста гідроокису кальцію визивает повну інактивацію різних видів мікроорганізмів протягом 12-72 часов залежно від бактеріальних штамів (Stuart et al. 1991, Estrela et al. N1998). Дослідження in vivo показали, що 3-місячна, 1-місячна і 7-денна внутріканальная пов'язка з гідроокису кальцію, після хемомеханіческого очищення, еффектівно знищує більшість бактерій в інфікованих кореневих каналах (Cvek et al. 1976b, Bystrцm et al. 1985, Sjцgren et al. 1991). Гідрооксид кальцію также гідролізують ліпідні частки Грам-негативних бактеріальних ліпосахарідов (LPS) (Safavi & Nichols 1993, Safavi & Nichols 1994) і було доведено усунення способності LPS стимулювати вироблення TNF-у моноцитів периферичної крові (Barthel et al . 1997), таким чином можливо зменшення місцевого запального відповіді.

Гідрооксід кальцію, введений в періапікальную область проявляє себе добре толерантним і згодом резорбується (Martin & Crabb 1977). Однак, на основаніі попередніх досліджень періапікальний відповідь на гідрооксид кальцію кажется сумнівним. Незважаючи на те, що запальний відповідь з інгібований зажівленіем кістки спостерігався два тижні після імплантації гідрооксиду кальцію в кость морської свинки, єдине, що було виявлено, це невелике раздраженіе від пломбують Корнія матеріалів, і заміщення нової кісткою проісходіло в межах 12 тижнів після введення (Spеngberg 1969). Спираючись на еті знахідки, Cvek (1972) спостерігав закриття апікальної верхівки кореня і зажівленіе кістки після внутріканального введення гідроокису кальцію у 50 з 55 верхнечелюстних різців з несформованими коренями. Крім того, Binnie & Rowe (1973) перев'язали несформовані премоляри собаки гідроокисом кальцію з дістіллірованной водою і спостерігали мінімальний запальна відповідь у періапікальних тканинах з продовжується формування кореня.

о тому, що гідрооксид кальцію має згубним впливом на пародонтальні ткані, стало відомо, коли його застосовували як внутріканальний медикамент під время звичайного ендодонтичного лікування. Blomlцf et al. (1988) спостерігали, що гідрооксід кальцію може негативно впливати на загоєння крайових м'яких тканин, і предложілі завершувати ендодонтичне лікування до видалення цементу, яке може проізойті під час пародонтальному терапії. Breault et al. (1995) повідомили, що прімененіе гідроокису кальцію виявило підвищений, але статистично незначуще інгібірованіе фібробластів прикріпленою ясен людини, і запропонували уникати прімененія гідроокису кальцію як тимчасового пломбувального матеріалу під час попиткі відновити або створити нове прикріплення у тканин, що примикають до зубам , залученим в ендодонтичне лікування. На противагу до цих находкам, Hammarstrцm et al. (1986) довели, що гідрооксид кальцію не впливає на приживлення реплантірованних зубів мавпи з інтактним цементом, і надає только тимчасове вплив у тих, які піддавалися відновленню цементу. NТак ж Holland et al. (1998) спостерігали, що у собак після експериментального хірургіческого поранення загоєння пародонту, пов'язаного з інфікованими корневимі каналами, запломбованому гідрооксидів кальцію, не відчувало препятствій 6 місяців.

Антибіотики і протизапальні ліки
Твердеющій цемент Ledermix (Lederle Pharmaceuticals, Wolfrathausen, Germany) пріменяется в якості основної або захисної прокладки, у той час як нетвердеющая паста Ledermix використовується як ендодонтичного внутріканального ліки. Ledermix представляє собою терапевтичний засіб с двома активними компонентами: кортикостероїдом - triamcinolone (1%), і бактеріостатіческім антибіотиком широкого спектру дії - demethylchlortetracycline (3.21% demeclocycline). Спочатку виробник (Lederle ) призначав роль активного компонента кортикостероїди, антибіотик додавався для того, щоб запобігти надлишковий ріст мікроорганізмів після придушення іммунной захисту кортикостероїдом, а не для дезінфекції кореневого каналу. Вибір антібіотіка грунтувався на доступності фабричної марки виробника тетрацікліна, а не на його ефективності в знищенні внутрікорневих бактерій (неопубліковані дані).

Браузер дослідженні Barker & Lockett (1971), Ledermix був неефективний у знищенні Streptococcus viridans в кореневих каналах собак. Abbott et al. (1988) вивчали расстояніе і концентрацію інфільтрації Ledermix в дентинні трубочки зубів, запломбірованних цими ліками, використовуючи метод абсорбційної спектрофотометріі. Вони встановили, що demeclocycline досягає своєї найвищої концентраціі в дентині, що примикає до кореневого каналу, протягом першого дня прімененія, з початковою ступенем виділення приблизно в 10 разів більше, ніж спустя 1 тиждень. Подібний феномен спостерігався в периферичному дентині. Ці результати говорять про те, що demeclocycline може бути ефективний проти бактерій напротязі перших кількох днів після установки Ledermix, але він не Буде діяти при тривалому застосуванні. Було доведено, що Грам-позитивні мікроорганізми більш чутливі до більш низьким концентраціям тетрацикліну, ніж Грам-негативні (Heling & Pecht 1991). Так Як Грам-негативні різновиди домінують у встановлених ендодонтичних інфекціях (Sundqvist 1994), тому ефективність Ledermix при ендодонтичне Використання може опинитися під питанням.

Безопасность Ledermix по відношенню до періапікальним тканинам була виявлена Barker & Lockett (1972), які спостерігали нормальний гістологічний зовнішній від періапікальних тканин 3 місяці після застосування Ledermix в кореневих каналах собакі. На противагу до їх знахідкам, Tepel et al. (1994) виявили інфільтрацію запальних клітин у періапікальние тканини після застосування Ledermix у щурів з експериментально викликаним верхівковим періодонтитом. NПеріапікальние вогнища поразки в цьому дослідженні також були помітно гірше і сільнее після пломбування кореневого каналу Ledermix, ніж у зубів з періапікальнимі періодонтитом, не зазнали лікуванню, отже, можна сделать припущення, що комбінація кортикостероїду та антибіотика погіршує зажівленіе.

Браузер дослідженні in vitro Taylor et al. (1989), у Ledermix була виявлена способность вбивати фібробласти миші при концентрації 10-3 mg mL-1 і вище. NLedermix вбивав S. mutans приблизно в тій же концентрації, при якій він вбивав клеткі ссавця, але була потрібна в 1000 разів більша концентрація для того, Щоб убити Lactobacillus casei. Про інше активному компоненті Ledermix, triamcinolone, повідомлялося, що він приблизно в 5 разів більше сильнодіючий в придушенні запалення, ніж cortisol на підставі дію /маса (Fauci et al. N1976). Незабаром після впровадження Ledermix виникала опозиція до його застосування, з-за відчутного ризику системних побічних дій у цього кортикостероїду (Klotz et al. 1965). De Deus & Han (1967) повідомили, що hydrocortisone, нанесений непосредственно на пульпу зуба у хом'яків, не визначається в тканинах інших органов протягом 2 хвилин. Seltzer (1988) висловив занепокоєння, що внутріканальное застосування кортикостероїдів, які володіють дією на клеткі запалення і синтез білка, може заважати фагоцитозу, приводячи в результаті к погіршення і уповільнення відновлення тканин.

Abbott (1992) підрахував найвищу можливу кількість Ledermix, яке може бить використано в якості внутріканальной пов'язки, проаналізував характерістікі виділення і дифузії Ledermix, і разом з порівняннями з ізвестнимі ендогенними рівнями кортикостероїдів, припустив, що при інтрадентальном застосуванні Ledermix пасти і Ledermix цементу малоймовірно в результате викликати будь-яке системне побічна дія.

Тести in vivo і in vitro показали, що Ledermix інактивує кластіческіе клеткі, пов'язані з резорбцією коріння, і, що інгібує ефект на кластіческіе клеткі виникає завдяки дії triamcinolone (Suda et al. 1983, Hammarstrцm et al. 1986, Pierce & Lindskog 1987, Pierce et al. 1988). Це властивість можна Використано для придушення запальної резорбції кореня, яка приводить в последующем до пошкоджень зуба (Trope 2002).

Фенол і фенольні похідні
Фенол або фенольні похідні, такі як paramonochlorophenol і cresol, раніше наіболее поширено застосовували як внутріканальних медикаментів між пріемамі. Вони часто змішувалися з камфори для того, щоб отримати просочені камфорой розчини, які виділяють фенол в більш низького ступеня, і такі суміші становятся трохи менше їдкими. Cresol часто змішувався з formaldehyde, щоб получіть formocresol. Всі ці суміші, не роблячи відмінностей, коагулюють вміст клеток, і стають причиною некрозу тканини при контакті. Було доведено, що ці смесі викликають подразнення тканин і високо токсичні (Engstrцm & Spеngberg 1969, Spеngberg et al. 1973, Spеngberg et al. 1979), і володіють обмеженою антімікробной ефективністю (Bystrцm et al. 1985). Ця комбінація високої токсічності і обмеженою клінічної ефективності виключає суміші на основі фенола з рекомендованого переліку сучасних внутріканальних антибактеріальних медікаментов. Однак, вони все ще часто застосовуються в дуже низьких концентраціях (розведення 1:5 рецепта Buckley, що містить 19% formaldehyde і 35% cresol) (King et al. 2002) під час виконання пульпотоміі у дитини.

Висновок
Ісследованія показують, що внутріканальние ліки і речовини можуть оказивать шкідливі впливи на живі тканини. Незважаючи на те, що ці речовини Щоб час використання призначаються для контакту тільки з невітальним дентіном, вони часто вступають у контакт з періапікальнимі тканинами. Тому важливо учітивать біосумісність при виборі ендодонтичного розчину для промивання або внутріканального медикаменту.

Джерело: http://rusmg.ru


Народні методи лікування

Як позбутися від поліпів у товстому кишечнику

Поділюся досвідом позбавлення від поліпів. Провів я цей процес в 1991 році, і до цього часу у мене все в нормі.

2020-04-08 12:04:55

Морквяний сік: і смачно, і корисно

Я - агроном-біохімік. Все життя займався вивченням рослин, овочів, ягід і їх лікувальними і харчовими властивостями. Мені 72 роки, пропрацював у сільському господарстві агрономом 53 року і більше 20 років був директором радгоспу. Хочу розповісти про чудо-овочі - моркви.

2020-04-08 13:49:04

Як я вилікувала дифузний зоб

Це сталося 20 років тому: я позбулася зоба. Звернула увагу, що ця хвороба не дає спокою багатьом людям. Мій щасливий досвід залишає всім надію на зцілення.

2020-04-08 12:01:05

Цистит. Хіба це справа житейська?

Він не їздить на «Мерседесі» і в дні столітнього ювілею оборонного підприємства, де трудиться не один десяток років, його прізвище не значилася в переможних реляціях про досягнення. Але більшість заводчан відмінно знає дорогу до кабінету свого «сімейного лікаря» Іллі Григоровича Бабаєва. Фахівець широкого профілю, терапевт Бабаєв в своєму здоровпункті лікує недуги, з якими ми, як правило, стикаємося в повсякденному житті. І. Г. Бабаєвим розповідає про такий вельми поширених захворювань, як цистит.

2020-04-08 10:37:56

Лікування астми народними засобами

Астма - це захворювання, що виникає при спазмах в бронхах, а причиною її виникнення є алергія. Астму можуть викликати часті простудні захворювання, якщо їхнє лікування не було достатньо ефективним, а також захворювання нирок і забруднена атмосфера.

2020-04-07 22:36:00

Секрет обліпихової олії

Я потрапляли до рук і аптечне обліпихова олія, і кустарне, мабуть, приготоване за звичайним рецептом. Ні, це було не масло, так, якась незрозуміла бліда рідина. Справжнє обліпихова олія знайшло свою славу незвичайною цілющістю, а таку цілющість масло набуває тоді, коли воно правильно приготовлене. Це поняття включає в себе багато тонкощів, які необхідно знати при приготуванні цього цілющого обліпихової олії.

2020-04-07 09:51:34

Мазь від екземи виявилася ефективною

Давно хотіла вам написати лист, але не наважувалася. Я сама з Азербайджану. 7 років живу в Росії. Хочу поділитися своїм досвідом, як можна позбутися від мокнучі екземи.

2020-04-07 21:22:57

Як позбавитися від високого тиску?

Я також хочу поділитися радою. Розкажу, як позбавився від високого тиску. У 1968 році верхній показник почав зашкалювати - 200-240. У вухах весь час стояв шум, ніби працював двигун. Ліки не допомогли.

2020-04-08 01:39:18

Вірусний гепатит «С». Не втрачайте оптимізму!

Вірус гепатиту «С» - дрібний РНК - вірус, що відноситься до сімейства флавовірусов. Вірус гепатиту «С» малоустойчів у зовнішньому середовищі, але здатний зберегти активність навіть при нагріванні до 50 градусів за Цельсієм. Основне джерело зараження - хворі з гострою або хронічною формою гепатиту «С», а також вірусоносії

2020-04-06 17:34:18

Готуйте «сани» влітку

Є хороший спосіб уникнути простудних захворювань і влітку, і взимку. Їм моя сім'я користується не перший рік.

2020-04-07 16:43:56

Медицина

Мастопатія, ендокринні захворювання, спадковість

Мастопатія, ендокринні захворювання, спадковість - доля багатьох росіянок - Щорічно від раку молочної залози вмирають приблизно 23 тис росіянок. Про це, як передає кореспондент РІА 'Новости', повідомив у вівторок на прес-конференції директор Російського онкологічного наукового центру ім.Блохіна Михайло Давидов. R

2020-04-07 12:48:26

У країнах, де популярна здорова їжа, надто багато кардіологічних захворювань

У країнах, де популярна здорова їжа, надто багато кардіологічних захворювань - На сніданок Баррі Гроувз з'їв велике яйце і 100 грамів підсмаженої на топленому салі печінки. А потім запив все це какао з подвійними вершками. На обід 72-річний Баррі зі своєю 70-річною дружиною Монікою насолодяться свининою із жирком і зеленими овочами в олії. І, нарешті, подружжя, що проживає в Оксфорді, очікує легка вечеря з сиру, домашніх яблук або груш, увінчаних вершками, і какао. Незважаючи на 40 років такої жирної дієти, Баррі важить на 3 кг менше, ніж у день весілля. У 1957 році він важив 72 кг.

2020-04-08 13:28:34

Хворих на цукровий діабет обстежує лабораторія на колесах

Хворих на цукровий діабет обстежує лабораторія на колесах - Суперсучасна пересувна лабораторія для обстеження хворих на цукровий діабет почала працювати в Нижньогородській області. Учора з її допомогою було обстежено 30 мешканців з Богородського району, сьогодні - приблизно стільки ж нижньогородців, повідомили сьогодні на презентації лабораторії.

2020-04-08 13:29:02

Жовчний рефлюкс: сучасні погляди на патогенез і лікування

Жовчний рефлюкс: сучасні погляди на патогенез та лікування - Жовчний рефлюкс - синдром, досить часто супроводжує найпоширеніші захворювання верхніх відділів травного каналу: хронічні гастрити, виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба.

2020-04-08 06:30:19

Сучасна інсулінотерапія цукрового діабету 1 типу у дітей та підлітків

Сучасна інсулінотерапія цукрового діабету 1 типу у дітей та підлітків - Цукровий діабет 1 типу (ЦД 1 типу), що називалася до недавнього часу інсулінозалежний, а ще раніше - ювенільний цукровий діабетом, вражає в основному людей молодого віку і дітей. В останні роки спостерігається сплеск захворюваності на цукровий діабет 1 типу, найбільш виражений у дітей та підлітків. За 25 років захворюваність СД 1 типу серед дітей московської популяції зросла в два рази. В даний час у Москві налічується близько 1200 дітей з ЦД у віці до 15 років.

2020-04-08 09:46:43

Фолієва кислота зменшує ризик розвитку у потомства «заячої губи»

Фолієва кислота зменшує ризик розвитку у потомства «заячої губи» - Жінки, що приймають під час першого триместру вагітності фолієву кислоту можуть значно знизити ризик розвитку у потомства такого пороку як розщеплена губа («заяча губа»). До цього висновку прийшли американські вчені з Національного інституту гігієни навколишнього середовища (National Institute of Environmental Health Sciences).

2020-04-07 01:23:05

Прогноз для метеочутливих людей по Росії 09.09.2009 на

Прогноз для метеочутливих людей по Росії 09.09.2009 на - На Європейському Півночі погода буде нестійка з коливаннями метеопараметров. Через це погіршення самопочуття можливо у людей із захворюваннями серця і судин, а з-за підвищеної вологості повітря не виключені загострення у тих, хто страждає захворюваннями опорно-рухового апарату та бронхо-легеневі захворювання.

2020-04-08 13:26:50

Ризик дитячої смертності зростає у породіль, які мають зайву вагу

Ризик дитячої смертності зростає у породіль, які мають зайву вагу - Вагітні жінки, які страждають від ожиріння, мають підвищений ризик того, що їх немовлята можуть померти незабаром після народження, особливо якщо мав місце передчасний розрив (плодових) оболонок (ПРО).

2020-04-07 18:22:15

Функціональні захворювання травного тракту у дітей. Принципи раціональної терапії

Функціональні захворювання травного тракту у дітей. Принципи раціональної терапії - Функціональні порушення (ФН) шлунково-кишкового тракту займають одне з провідних місць у структурі патології органів травлення. Так, наприклад, рекурентні абдомінальні болі у дітей носять функціональний характер у 90-95% дітей і лише у 5-10% пов'язані з органічною причиною. Приблизно в 20% випадків хронічна діарея у дітей також обумовлена функціональними розладами.

2020-04-06 16:29:32

Середньовічні отрути і ліки

Середньовічні отрути і ліки - Багато століття лікар задовольнялися тим, що примушували пацієнтів приймати настої трав, порошків рослинного і тваринного походження, дія яких було зазначено на практиці - іншими словами, хворі виконували роль піддослідних кроликів .

2020-04-08 13:29:23