Книга «Швидка медична допомога»

Книга «Швидка медична допомога»

Концепція книжкового проекту 'Топ-Медицина - серія для практичних лікарів' полягає в забезпеченні лікарів актуальною і достовірною інформацією про методи лікарської терапії внутрішніх хвороб. Цей випуск серії присвячується Швидкої медичної допомоги. N

Швидке накопичення медичних знань та вмінь в останні десятиліття обусловіло необхідність все посилюється спеціалізації і стали розвиватися спеціальності, що займаються окремими органами і системами, і лікарі-спеціалісти теперь можуть, завдяки розвитку віртуозної техніки і методів втручання, ставіть діагнози і проводити лікування, які ще кілька років тому були немисліми.

Cерія 'Топ-Медицина' продовжує традиції міжнародного медичного журналу для врачей-терапевтів, який виходив у Росії протягом 10 років. Книга цієї серії 'Швидка медична допомога' буде корисною для практичних лікарів в їх ежедневной важкій роботі.
N
Авторамі і упорядниками керівництва є провідні російські фахівці в області медицини і фармакології, книга виходить під редакцією : проф., д.м.н. А.Л. NВерткіна і к.м.н. В.Г. Москвичова.
N
Автори:

Алексанян Л.А., Бріскін Б.С., Верткін А.Л., Вовк Е . І., Гамбаров Р.Е., Городецький В.В., Дадикіна А.В., Духаніна І.В., Духаніна І.В., Карнаух А.І., Круглов В.А., Любшіна Про . В., Мазо Є.Б., Москвич В.Г., Наумов А.В., Полосьянц О.Б., Прохорович Е.А., Родюкова І.С., Смирнов С.В., Соколова Л. В., Талібів О.Б., Тополянський А.В., Фіщенко А.Д., Хашукоева О.З., Шамуілова М.М.
Под редакцією: проф., д.м.н. А.Л. Верткіна і к.м.н. В.Г. Москвичова

Видавець: Видавництво 'Ремедіум', 2006

Посилання на книгу: http: //www.remedium.ru /library /books /remedium /books_ambul.php

Введення

Тот, хто сьогодні хоче йти в ногу з природничих та медичним прогрессом, змушений вибрати обмежене поле діяльності і в ньому просуватися вглубь до нескінченності. Для того, щоб отримати необхідні знання в суміжних або зовсім інших областях, які дозволили б оперувати відповідними научнимі даними, - для цього людського життя вже не вистачить.

Однако спеціалізація неминуча не тільки в наукових дослідженнях, адже вона стала предпосилкой розвитку суспільства з високим ступенем поділу праці, яке прінесло нам небувале в історії людства добробут і недосяжну ще в недавньому минулому тривалість життя.

NОТ самого поняття 'спеціаліст' виходить небувале тяжіння; адже так називають человека, який може вірно вирішити важкі проблеми, яка знає і може больше, ніж прості смертні, який є експертом у своїй галузі. У отлічіе від нього, генералісти оточує ореол дилетантизму - і хоча він багато знают, широко освічений, з конкретних питань люди воліють звертатися до спеціалістам. Все ж таки оскільки фахівцеві на благо точності своїх знань пріходітся волею-неволею обмежувати свій кругозір, існує небезпека, що Його поле зору стане схожим на що минає вглиб колодязь. Тому для нормального функціонування нашого суспільства необхідно, щоб у всіх областях взаімодействіе спеціальних знань та визначення їх пріоритетів координували генералісти. Це завдання генералісти - завжди бачити ціле, використовуючи широту своего кругозору, не упускати деталей, допомагати фахівцям застосовувати свої знанія та здібності в потрібному місці, а також розподіляти обмежені ресурси справедліво і доцільно. Тому він призначений для ведучої, що управляє функціі, що ми і спостерігаємо вже і в політиці, і в економіці, де не обійтися без такого поділу праці.

Діхотомія між генералісти і фахівцями придбала сьогодні не тільки пекучу актуальность для інтерністів, але й спільне основне значення для всієї медіціни.

Бистрое накопичення медичних знань і вмінь у останні десятиліття обусловіло необхідність все посилюється спеціалізації і тут, стала развіваться, як дочка внутрішньої медицини, спеціальності, що займаються отдельнимі органами та системами, і лікарі-фахівці тепер можуть, завдяки развітію віртуозної техніки і методів втручання, ставити діагнози і проводіть лікування, які ще кілька років тому були немислимі. І само собою разумеется, що дочки прагнуть відділитися від свій матері і стати самостоятельнимі. Вони не хочуть більше бути субспеціальностямі медицини, вони ходят стати самостійними спеціальностями.
N
Однако більшість недуг (Bresten) та захворювань, які змушують населення обращаться до медичної допомоги, належать до галузі внутрішніх хвороб. Їх вполне в змозі компетентно і недорого користуватися лікарі основної ланки, тобто Nсемейние лікарі. Це первинне, основну ланку медичної допомоги складають врачі загальної практики, інтерністів (при вирішенні більш складних проблем) і педіатри. NВсе вони - генералісти і підходять до лікування хворих комплексно, але їм добре ізвестни межі їх компетенції, тому приблизно 10% своїх пацієнтів вони направляют до фахівців для вирішення специфічних питань. Мистецтво генералістов лікарі вивчають у клініках внутрішніх хвороб та амбулаторіях наших больніц. Середній вік пацієнтів, з якими вони стикаються там, досить висок, в більшості випадків - старше 70 років. До того ж усі вони поліморбідни, т.е. страждають не одним захворюванням, і список їх діагнозів досить широкий - від ІБС, хронічного бронхіту, дегенеративних уражень хребта, цукрового діабета, до оклюзійних уражень периферичних артерій.

Цей контингент населення - люди старше 70 - росте в індустріально розвинених странах найшвидше й обумовлює саму значну частку витрат на потреби здравоохраненія. Тому медичне забезпечення поліморбідних пацієнтів является однією з найбільш значних і важких завдань нашої охорони здоров'я. Nі саме ця область є доменом генералісти, який намагається застосувати своі знання та вміння, використовувати терапевтичні технології, значною степені орієнтуючись на пацієнта в цілому. При цьому він постійно повинен пам'ятати, что найважливішою метою є оптимізація якості життя. Ще в 80-ті роки у всій Европе панувала думка, що на тлі швидкого зростання числа приватних лікарських практікі потреба у лікарняних ліжках зменшиться, що рідкісних пацієнтів, которих, незважаючи на це, все ж таки доведеться госпіталізувати, будуть обстежувати і лечіть відповідні фахівці, а значить в лікарнях більше не знадобляться генералісти. Але в останні 10 років у всіх європейських країнах різко збільшилася чісло позапланових (невідкладних) госпіталізацій, перш за все саме поліморбідних паціентов, при спостереженні за якими потрібно дуже широкий, генералістскій врачебний кругозір. Але щоб виховати таких генералісти, дати їм необхідні знанія, вміння, прищепити навички, нам знову таки потрібні генералісти-викладачі, главние лікарі та завідувачі відділеннями, які служили б для студентів, інтернов і ординаторів зразком при цілісному веденні пацієнтів. Кузнею кадрів для цих головних лікарів та завідуючих до цих пір були медичні клініки універсітетов, в яких кандидати на такий стан осягали весь спектр спеціальності і готувалися до вирішення своїх завдань у майбутньому. Але що почався несколько років тому процес руйнування кафедр, департаментів та відділень внутрішня хвороб в університетах створює в даний час серйозну опасность для наступного покоління генералісти в клініках і практиках. Для корректного і реального з економічної точки зору медичного забезпечення нашего населення мінімум 50% всіх практикуючих лікарів мають бути генералісти. Nі система вищої медичної освіти повинна нести відповідальність за качество їх підготовки.
N
Вот ми і підійшли до економічного аспекту всієї дискусії про спеціалізацію і генералізаціі, який буде грати вирішальну роль вже в найближчому майбутньому. Як уже було сказано вище, фахівці орієнтовані на інтервенціональние вмешательства і частіше, ніж генералісти, застосовують дорогі методи, такі як ендоскопія, катетеризація коронарних судин і т.п. - Це обумовлено їх образованіем. У системах охорони здоров'я, в яких пацієнти мають можливість напрямую звертатися до фахівців з окремим органам і системам, виникає до тому ж серйозна небезпека так званого 'лікарського шопінгу' ('doctor shopping'), тобто нескоординоване звернення до нескінченного числа лікарів. Всі ето призводить до подальшого подорожчання і без того витратної медицини. Ми просто не можемо собі більше позволдіть робити все те, що в принципі можна зробити! N Щоб скоординувати зусилля і ресурси, направити їх у потрібне русло, прийняти взвешенние та раціональні рішення, потрібні генералісти.
N
Кроме того, не в останню чергу генералісти покликаний створити якийсь противагу современной технітізірованной медицині, яка хоч і принесла нам небувалий прогресс, але в той же час винна в тому, що все частіше пацієнти в пошуках человеческого спілкування звертаються до різного роду 'альтернативних цілителів'. NВедь, на жаль, цього спілкування вони часто більше не знаходять у фахівців з врачебним освітою, які сидять в затемненому приміщенні позаду незрозумілих, холодних приладів, так що їх часом і не видно.
N
Подводя підсумок, треба сказати, що нам, звичайно ж, потрібні обидва: і фахівець, которому ми зобов'язані науковим прогресом і який необхідний для вирішення складних проблем невеликого числа пацієнтів, а й генералісти, який вміє компетентно, раціонально і ефективно лікувати більшість пацієнтів .

Настоящая книжкова серія, призначена для практичних лікарів, вносить свій ценний внесок саме в цю галузь - у сферу удосконалення інтерністів. Адже інтерністи повинні бути в курсі останніх досягнень медицини - науки та практики, уметь користуватися вивіреними медичними технологіями, знати нові лекарственние препарати, що дозволяють підвищити ефективність лікування та поліпшити качество життя хворого. Тому практичні керівництва, що дають концентрірованную інформацію з різних напрямків під єдиним кутом зору внутрішня медицини, у наш час посилюється фрагментації й автономності нашей медичної спеціальності набувають все більшого значення.
N
Ми сподіваємося, що ця серія 'Топ-Медицина', що продовжує традиції міжнародного медіцінского журналу для лікарів-терапевтів, який виходив у Росії протягом 10 років, буде корисною для практичних лікарів у їхній щоденній важкій роботі.

Проф., д-р мед. Рольф А. Штройлі, Швейцарія
Генеральний секретар Міжнародного товариства інтерністів ISIM

Зміст книги

Глава 1. Серцево-легенева реанімація

КР з ведення хворих при необхідності проведення заходів серцево-легеневої реанімаціі на ДГЕ

Определеніе
Етіологія і патогенез
Клініческая картина
Можливо ускладнення
Леченіе
Константи серцево-легеневої реанімації:
Алгорітм реанімаційних заходів
Алгорітм невідкладної допомоги при фібриляції шлуночків
Алгорітм невідкладної допомоги при асистолії
Способи введення лікарських засобів:
Крітеріі ефективності серцево-легеневої реанімації:
Часто зустрічаються помилки
Показанія до госпіталізації

Глава 2. Часто зустрічаються невідкладні стани та захворювання сердечно-судинної системи

КР з ведення хворих з болем у грудях на ДГЕ

Определеніе
Етіологія і патогенез
Прічіни болю в грудях
Классіфікація
Клініческая картина
Характерістіка болю в грудях при деяких захворюваннях
Діагностіка
Алгорітм діагностики при болю в грудях на СМП
Діфференціальная діагностика
Леченіе на догоспітальному етапі
Часто зустрічаються помилки
Показанія до госпіталізації

КР з ведення хворих з гіпертонічним кризом на ДГЕ

Определеніе
Етіологія і патогенез
Классіфікація
Осложненія гіпертонічних кризів
Клініческая картина
Гіперкінетіческій гіпертонічний криз
Гіпокінетіческій гіпертонічний криз
Неосложненний гіпертонічний криз
Осложненний гіпертонічний криз
Жалоби хворих, що свідчать про погіршення мозкового і коронарного кровообращенія при гіпертонічному кризі
Діагностіка
Діфференціальная діагностика
Леченіе
Алгорітм лікування гіпертонічної кризи на ДГЕ.
Гіпертоніческій криз неускладнений
Гіпертоніческій криз ускладнений
Часто зустрічаються помилки
Показанія до госпіталізації
Показанія до госпіталізації залежно від наявного ускладнення

КР з ведення хворих з нападом стенокардії на ДГЕ

Определеніе
Етіологія і патогенез
Классіфікація
Клініческая картина
Осложненія
Діагностіка
Діфференціальний діагноз
Характерістіка больового синдрому при стенокардії напруги
Леченіе
Алгорітм невідкладної допомоги при стенокардії
Часто зустрічаються помилки
Показанія до госпіталізації

КР з ведення хворих з гострим коронарним синдромом та інфарктом міокарда на ДГЕ

Определеніе
Етіологія і патогенез
Классіфікація
Клініческая картина
Клініческіе варіанти інфаркту міокарда
Осложненія ОКМ
Діагностіка:
Діфференціальний діагноз
Характерістіка деяких захворювань, що протікають з гострим болем у грудях
Леченіе
Алгорітм невідкладної допомоги при ОКМ
Інфаркт міокарда з підйомом сегмента ST у двох і більше відведеннях або з появівшейся блокадою лівої ніжки пучка Гіса
Алгорітм прийняття рішення про проведення тромболізису на СМП
ОКС без підйому сегмента ST або інфаркт міокарда з підйомом сегмента ST при невозможності проведення тромболітичної терапії
Часто зустрічаються помилки
Показанія до госпіталізації

КР з ведення хворих з гострою серцевою недостатністю (набряк легенів, кардіогенний шок) на ДГЕ

Определеніе
Етіологія і патогенез
Классіфікація
Классіфікація ОСН при інфаркті міокарда
Классіфікація кардіогенного шоку з клінічних варіантів
Клініческая картина
Левожелудочковая недостатність
Правожелудочковая ОСН
Кардіогенний шок
Діагностіка
Діагностіческій алгоритм при задишці
Діфференціальний діагноз
Леченіе
Коррекція причин ОСН
Леченіе ОСН та набряку легень
Леченіе кардіогенного шоку
Алгорітм невідкладної допомоги при ОСН
Часто зустрічаються помилки
Показанія до госпіталізації

КР з ведення хворих з порушеннями серцевого ритму та провідності на ДГЕ

Определеніе
Етіологія і патогенез
Классіфікація
Классіфікація порушень ритму і провідності в залежності від необхідності проведенія невідкладної терапії
Клініческая картина
ЕКГ-ознаки порушень серцевого ритму, що вимагають невідкладної допомоги на СМП
Діагностіка
Алгорітм діагностики порушень серцевого ритму і провідності
Діфференціальная діагностика по ЕКГ
Леченіе
Алгорітм першочергових дій при аритмії
Тахіарітміі
Електроімпульсная терапія
Алгорітм дій при тахіаритмії
Суправентрікулярние тахікардії
Немедікаментозное лікування суправентрикулярної тахікардії
Медікаментозная терапія суправентрикулярної тахікардії
Часто зустрічаються помилки
Показанія до госпіталізації

Трепетаніе передсердь
Леченіе

Мерцательная аритмія (фібриляція передсердь)
Леченіе
Часто зустрічаються помилки
Показанія до госпіталізації

Желудочковая тахікардія
Леченіе
Часто зустрічаються помилки
Показанія до госпіталізації

Екстрасістолія
Алгорітм невідкладної допомоги при шлуночковій екстрасистолії

Брадіарітміі
Леченіe
Медікаментозная терапія
Алгорітм дій при брадіарітміі
Часто зустрічаються помилки
Показанія до госпіталізації

КР з ведення хворих з некардіогенним набряком легенів на ДГЕ

Определеніе
Етіологія і патогенез
Клініческая картина
Діагностіка
Діфференціальная діагностика
Леченіе
Часто зустрічаються помилки
Показанія до госпіталізації

КР з ведення хворих з розшаруванням аорти і розривом аневризми аорти на ДГЕ

Определеніе
Етіологія і патогенез
Классіфікація
Клініческая картина
Діагностіка
Діфференціальная діагностика
Леченіе
Часто зустрічаються помилки.
Показанія до госпіталізації

КР з ведення хворих при гострому легеневому серці на ДГЕ

Определеніе
Етіологія і патогенез
Клініческая картина
Діагностіка
Діфференціальний діагноз
Леченіе
Часто зустрічаються помилки
Показанія до госпіталізації

Глава 3. Часто зустрічаються невідкладні стани та захворювання органів дихання

КР з ведення хворих з бронхіальною астмою і астматичним статусом на ДГЕ

Определеніе
Етіологія і патогенез
Классіфікація
Клініческая картина
Определеніе тяжкості загострення БА *
Можливо ускладнення
Діагностіка
Піковая швидкість видиху у чоловіків (л /хв)
Піковая швидкість видиху у жінок (л /хв)
Діфференціальний діагноз
Ключевие діагностичні ознаки деяких захворювань при гостро виникла одишке
Леченіе
Алгорітм невідкладної допомоги при нападі бронхіальної астми і астматичному статусе на ДГЕ
Крітеріі ефективності лікування:
Часто зустрічаються помилки
Показанія до госпіталізації

КР з ведення хворих при кровохаркання на ДГЕ

Определеніе
Етіологія і патогенез
Классіфікація
Клініческая картина
Характерістіка кровохаркання при деяких захворюваннях
Діагностіка
Діфференціальная діагностика
Леченіе
Часто зустрічаються помилки
Показанія до госпіталізації

КР з ведення хворих з пневмонією на ДГЕ

Определеніе
Етіологія і патогенез
Классіфікація
Основние критерії тяжкості пневмонії
Клініческая картина
Осложненія
Діагностіка
Діфференціальний діагноз
Леченіе
Алгорітм невідкладної допомоги при пневмонії на ДГЕ
Часто зустрічаються помилки
Показанія до госпіталізації

КР з ведення хворих при тромбоемболії легеневої артерії на ДГЕ

Определеніе
Етіологія і патогенез
Предрасполагающіе фактори:
Классіфікація
Клініческая картина
Частота ранніх симптомів ТЕЛА
Діагностіка
Діфференціальная діагностика
Леченіе
Алгорітм невідкладної допомоги при ТЕЛА.
Часто зустрічаються помилки
Показанія до госпіталізації

КР з ведення хворих при пневмоторакс на ДГЕ

Определеніе
Етіологія і патогенез
Классіфікація
Клініческая картина
Діагностіка
Діфференціальная діагностика
Леченіе
Алгорітм невідкладної допомоги при пневмоторакс
Часто зустрічаються помилки
Показанія до госпіталізації

Глава 4. Часто зустрічаються невідкладні стани і захворювання в гастроентерологіі і гепатології

КР з ведення хворих з гострою діареєю на ДГЕ

Определеніе
Етіологія і патогенез
Классіфікація
Патогенетіческая класифікація діареї
Клініческая картина
Вірусная діарея і гостра інтоксикація бактеріальними токсинами
Бактеріальная діарея
Діарея мандрівників
Протозойная діарея
Псевдомембранозний коліт
Ідіопатіческіе неспецифічні запальні захворювання кишечника
Діарея, викликана ішемією ободової кишки
Группа ризику несприятливого перебігу та результату гострої діареї:
Можливо ускладнення
Діагностіка
Діфференціальная діагностика
Леченіе
Алгорітм невідкладної допомоги при гострій діареї
Часто зустрічаються помилки
Показанія до госпіталізації

КР з ведення хворих з нудотою і блювотою на ДГЕ

Определеніе
Етіологія і патогенез
Классіфікація
Прізнакі і причини блювоти різного генезу
Клініческая картина
Діагностіка
Леченіе
Алгорітм невідкладної допомоги при нудоті і блювоті
Клініческіе прояви та лікування зневоднення
Клініческіе прояви та лікування зневоднення
Показанія до госпіталізації
Діфференціальний діагноз і госпіталізація при гострій блювоті

Глава 5. Часто зустрічаються невідкладні стани при захворюваннях нервової сістеми

КР з ведення хворих з непритомністю на ДГЕ

Определеніе
Етіологія і патогенез
Классіфікація
Клініческая картина
Діагностіка
Діфференціальная діагностика
Клініческіе ознаки, що вказують на можливу причину непритомності.
Прогностіческі несприятливі ознаки:
Леченіе
Алгорітм ведення хворого при непритомності на ДГЕ
Часто зустрічаються помилки
Показанія до госпіталізації

КР з ведення хворих з вегетативними кризами на ДГЕ

Определеніе
Етіологія і патогенез
Патогенез панічних атак
Классіфікація
Клініческая картина
Діагностіка
Клініческіе симптоми вегетативних кризів (панічних атак)
Діфференціальная діагностика
Леченіе
Часто зустрічаються помилки
Показанія до госпіталізації

КР з ведення хворих з больовим вертеброгенні синдром на ДГЕ

Определеніе
Етіологія і патогенез
Патогенез остеохондрозу хребта
Механізми розвитку больового синдрому в спині
Классіфікація
Клініческая картина
Тяжелие і специфічні захворювання, що супроводжуються болями в спині
Діагностіка
Діфференціальная діагностика
Леченіе
Часто зустрічаються помилки
Показанія до госпіталізації

КР з ведення хворих з головним болем на ДГЕ

Определеніе
Етіологія і патогенез
Классіфікація
Клініческая картина
Мігрень без аури
Мігрень з аурою
Пучковая (кластерна) головний біль (хвороба Хортона)
Головная біль напруги
Діагностіка
Алгорітм діагностичного пошуку при головному болю
Діфференціальная діагностика
Основние диференційно-діагностичні ознаки мігрені, хвороби Хортона і головной болю напруги
Леченіе
Основние напрямки терапії мігрені
Основние напрямки терапії пучкової (кластерної) головного болю (хвороби Хортона)
Основние напрямки терапії головного болю напруги:
Терапія супутніх симптомів
Часто зустрічаються помилки
Показанія до госпіталізації

КР з ведення хворих при менінгіті на ДГЕ

Определеніе
Етіологія і патогенез
Классіфікація
Клініческая картина
Можливо ускладнення
Діагностіка
Діфференціальная діагностика
Леченіе
Часто зустрічаються помилки
Показанія до госпіталізації

КР з ведення хворих при енцефалітах і менінгоенцефалітах на ДГЕ

Определеніе.
Классіфікація
Етіологія і патогенез
Клініческая картина
Клещевой енцефаліт
Герпетіческій енцефаліт
Вторічние менінгоенцефаліти, енцефаліти
Діагностіка
Діфференціальная діагностика
Алгорітм діагностики менінгітів, менінгоенцефалітів, енцефалітів на ДГЕ
Леченіе
Часто зустрічаються помилки
Показанія до госпіталізації

КР з ведення хворих з гострими порушеннями мозкового кровообігу ( ОНМК) на ДГЕ

Определеніе
Етіологія і патогенез
Патогенез ішемічного інсульту
Фактори ризику
Классіфікація
Клініческая картина
Очаговие, загальмозкових і менінгеальні симптоми при ОНМК і ТІА
Діагностіка
Діфференціальная діагностика
Леченіе
Алгорітм невідкладної допомоги при ОНМК.
Часто зустрічаються помилки
Показанія до госпіталізації
Протівопоказанія для госпіталізації

КР з ведення хворих з судомним припадком центрального генезу (епілепсія) і епілептіческім статусом на ДГЕ

Определеніе
Етіологія і патогенез
Наіболее часті причини судомних нападів у різних вікових групах.
Наіболее часті причини епілептичного статусу
Классіфікація
Клініческая картина
Діагностіка
Діфференціальная діагностика
Діфференціальная діагностика генералізованих судом
Леченіе
Часто зустрічаються помилки
Показанія до госпіталізації

Глава 6. Гострі алергози та кропивниця

КР з ведення хворих з гострими алергічними захворюваннями на ДГЕ

Определеніе
Етіологія і патогенез
Классіфікація
Клініческая картина алергічних риніту й кон'юнктивіту, кропивниці, ангіоневротіческого набряку (набряк Квінке)
Діагностіка
Леченіе
Алгорітм лікування гострих алергічних захворювань на ДГЕ
Часто зустрічаються помилки.
Показанія до госпіталізації

Анафілактіческій шок
Определеніе
Етіологія і патогенез
Клініческіе картина
Діагностіка
Діфференціальний діагноз
Леченіе
Алгорітм лікування анафілактичного шоку на ДГЕ
Часто зустрічаються помилки
Показанія до госпіталізації

Глава 7. Кома

КР з ведення хворих з неуточненим комою на догоспітальному етапі

Определеніе
Етіологія, патогенез і класифікація
Классіфікація ком у залежності від причин
Клініческая картина і глибина коми
Шкала глибини коматозних станів (Глазго-Пітсбург) *
Діагностіка
Леченіе
Діфференцірованная терапія окремих коматозних станів
Гіпоглікеміческая кома
Гіперглікеміческая кетоацідотіческая і гіперглікемічна Гіперосмолярна некетоацідотіческая коми
Голодная (аліментарно-дистрофічна) кома
Алкогольная кома
Опіатная кома
Цереброваскулярная кома
Еклампсіческая кома
Гіпертерміческая кома (тепловий удар)
Гіпокортікоідная (надниркова) кома
Часто зустрічаються помилки
Показанія до госпіталізації
Клініческіе ознаки різних коматозних станів

Глава 8. Отруєння

КР з ведення хворих при отруєннях на ДГЕ

Определеніе
Етіологія і патогенез
Ізбірательная токсичність
Группи токсичних речовин
Классіфікація
Классіфікація гострих отруєнь
Клініческая картина
Діагностіка
Алгорітм діагностики гострих отруєнь на ДГЕ
Схема проведення діагностики за допомогою иммунохроматографічний експрес-тесту
Діфференціальная діагностика
Діфференціальная діагностика отруєнь ПАР при міоз
Діфференціальная діагностика отруєнь ПАР при мідріазу
Ведущіе клінічні синдроми отруєнь ПАР
Леченіе
Общіе принципи
Алгорітм невідкладної допомоги при гострих отруєннях
Сімптоматіческая терапія деяких гострих отруєнь
Гастральний лаваж (промивання шлунка)
Антідоти
Леченіе основних синдромів, які спостерігаються при отруєннях
Часто зустрічаються помилки
Показанія до госпіталізації

Глава 9. Часто зустрічаються невідкладні стани при хірургічних захворюваннях

КР з ведення хворих з шлунково-кишковою кровотечею на ДГЕ

Определеніе
Етіологія і патогенез
Наіболее часті причини шлунково-кишкових кровотеч
Классіфікація
Состояніе хворого при крововтраті різного ступеня тяжкості
Клініческая картина
Можливо ускладнення
Діагностіка
Діфференціальная діагностика
Леченіе
Часто зустрічаються помилки
Показанія до госпіталізації

КР з ведення хворих при гострій абдомінальній болю на ДГЕ

Определеніе
Етіологія і патогенез
Классіфікація
Клініческая картина
Локалізація гострого болю в животі при гострих хірургічних захворюваннях
Характерістіка гострого болю в животі при гострих хірургічних захворюваннях
Тіпічная іррадіація гострого болю в животі при гострих хірургічних захворюваннях
Діагностіка
Діфференціальная діагностика
Діфференціальная діагностика гострих хірургічних захворювань при гострого болю в жівоте Таблиця.
Алгорітм оцінки гострого болю в животі.
Леченіе
Часто зустрічаються помилки
Показанія до госпіталізації

КР з ведення хворих з гострою кишковою непрохідністю на ДГЕ

Определеніе
Етіологія і патогенез
Классіфікація
Клініческая картина
Можливо ускладнення
Діагностіка
Діфференціальная діагностика
Леченіе
Часто зустрічаються помилки
Показанія до госпіталізації

КР з ведення хворих з гострим апендицитом на ДГЕ

Определеніе
Етіологія і патогенез
Классіфікація
Клініческая картина
Можливо ускладнення
Діагностіка
Діфференціальная діагностика
Леченіе
Часто зустрічаються помилки
Показанія до госпіталізації

КР з ведення хворих при гострому панкреатиті на ДГЕ

Определеніе
Етіологія і патогенез
Классіфікація
Клініческая картина
Можливо ускладнення
Діагностіка
Діфференціальная діагностика
Леченіе
Часто зустрічаються помилки
Показанія до госпіталізації

КР з ведення хворих при гострому холециститі на ДГЕ

Определеніе
Етіологія і патогенез
Классіфікація
Клініческая картина
Можливо ускладнення
Діагностіка
Діфференціальная діагностика
Леченіе
Часто зустрічаються помилки
Показанія до госпіталізації

КР з ведення хворих з проривної виразкою шлунка і дванадцятипалої кишки на ДГЕ

Определеніе
Етіологія і патогенез
Классіфікація
Клініческая картина
Можливо ускладнення
Діагностіка
Діфференціальная діагностика
Леченіе
Часто зустрічаються помилки
Показанія до госпіталізації

КР з ведення хворих з ущемленої грижею на ДГЕ

Определеніе
Етіологія і патогенез
Классіфікація
Клініческая картина
Можливо ускладнення
Діагностіка
Діфференціальная діагностика
Леченіе
Часто зустрічаються помилки.
Показанія до госпіталізації

Глава 10. Опіки

КР з ведення хворих з опіками на ДГЕ

Определеніе
Етіологія і патогенез
Классіфікація
Определеніе площі термічного ураження
Клініческіе характеристики ступеня термічного ураження
Прогностіческіе індекси при визначенні тяжкості термічної травми
Клініческая картина
Действія на виклику
Особенності надання невідкладної допомоги при опіках
Леченіе
Часто зустрічаються помилки
Показанія до госпіталізації

Глава 11. Часто зустрічаються невідкладні стани в урології та нефрології

КР з ведення хворих при анурії на ДГЕ

Определеніе
Етіологія і патогенез
Преренальная анурія
Ренальная анурія
Постренальная анурія
Классіфікація
Клініческая картина
Можливо ускладнення
Діагностіка
Діфференціальная діагностика
Леченіе
Часто зустрічаються помилки
Показанія до госпіталізації

КР з ведення хворих при гематурії на ДГЕ

Определеніе
Етіологія і патогенез
Классіфікація
Клініческая картина
Можливо ускладнення
Діагностіка
Діфференціальная діагностика зміни кольору сечі
Діфференціальная діагностика
Леченіе
Часто зустрічаються помилки
Показанія до госпіталізації

КР з ведення хворих з гострою затримкою сечі на ДГЕ

Определеніе
Етіологія і патогенез
Клініческая картина
Можливо ускладнення
Діагностіка
Діфференціальная діагностика
Леченіе
Техніка катетеризації
Часто зустрічаються помилки
Показанія до госпіталізації

КР з ведення хворих з гострим пієлонефритом на ДГЕ

Определеніе
Етіологія і патогенез
Классіфікація
Классіфікація гострого пієлонефриту
Клініческая картина
Фактори ризику гострого пієлонефриту:
Можливо ускладнення
Діагностіка
Діфференціальная діагностика
Леченіе
Часто зустрічаються помилки
Показанія до госпіталізації

КР з ведення хворих при нирковій коліці на ДГЕ

Определеніе
Етіологія і патогенез
Патогенез ниркової коліки
Фактори ризику сечокам'яної хвороби
Клініческая картина
Можливо ускладнення
Діагностіка
Діфференціальная діагностика
Леченіе
Часто зустрічаються помилки
Показанія до госпіталізації

Глава 12. Часто зустрічаються невідкладні стани в акушерстві та гінекології

КР з ведення хворих з акушерськими кровотечами на ДГЕ

Определеніе
Етіологія і патогенез
Прериваніе вагітності
Предлежаніе плаценти
Преждевременная відшарування нормально розташованої плаценти
Клініческая картина
Самопроізвольний аборт
Крімінальний аборт
Предлежаніе плаценти
Преждевременная відшарування нормально розташованої плаценти
Можливо ускладнення
Діагностіка
Діфференціальная діагностика
Леченіе
Алгорітм невідкладної допомоги при мимовільному аборті.
Алгорітм невідкладної допомоги при передлежанні плаценти
Алгорітм невідкладної допомоги при передчасному відшаруванні нормально розташованої плаценти
Часто зустрічаються помилки
Показанія до госпіталізації

КР з ведення хворих при пізньому гестозі на ДГЕ

Определеніе
Етіологія і патогенез
Классіфікація
Клініческая картина
Прееклампсія
Еклампсія
Можливо ускладнення
Діагностіка
Діфференціальная діагностика
Леченіе
Алгорітм невідкладної допомоги при прееклампсії
Алгорітм невідкладної допомоги при еклампсії
Часто зустрічаються помилки терапії
Показанія до госпіталізації

КР з ведення хворих при дисфункціональних маткових кровотечах на ДГЕ

Определеніе
Етіологія і патогенез
Классіфікація
Клініческая картина
Возможние ускладнення
Діагностіка
Діфференціальная діагностика
Леченіе
Алгорітм невідкладної допомоги при дисфункціональних маткових кровотеч у репродуктівном і клімактеричному періоді
Алгорітм невідкладної допомоги при дисфункціональних маткових кровотеч у ювенільном періоді
Часто зустрічаються помилки терапії
Показанія до госпіталізації

КР з ведення хворих з 'гострим животом' в гінекології на ДГЕ

Определеніе
Етіологія і патогенез
Классіфікація
Клініческая картина
Разрив маткової труби
Апоплексія яєчника
Перекрут ніжки кісти (кістоми) яєчника
Воспалітельние захворювання жіночих статевих органів
Піосальпінкс, піовар, тубооваріальний абсцес
Перфораціі гнійних утворень
Можливо ускладнення
Діагностіка
Діфференціальная діагностика
Леченіе
Алгорітм невідкладної допомоги при кровотечі при позаматковій вагітності
Часто зустрічаються помилки
Показанія до госпіталізації


Опубліковано на правах реклами

Народні методи лікування

Як позбутися від поліпів у товстому кишечнику

Поділюся досвідом позбавлення від поліпів. Провів я цей процес в 1991 році, і до цього часу у мене все в нормі.

2020-05-26 16:20:01

Морквяний сік: і смачно, і корисно

Я - агроном-біохімік. Все життя займався вивченням рослин, овочів, ягід і їх лікувальними і харчовими властивостями. Мені 72 роки, пропрацював у сільському господарстві агрономом 53 року і більше 20 років був директором радгоспу. Хочу розповісти про чудо-овочі - моркви.

2020-05-26 22:55:32

Як я вилікувала дифузний зоб

Це сталося 20 років тому: я позбулася зоба. Звернула увагу, що ця хвороба не дає спокою багатьом людям. Мій щасливий досвід залишає всім надію на зцілення.

2020-05-26 16:22:40

Цистит. Хіба це справа житейська?

Він не їздить на «Мерседесі» і в дні столітнього ювілею оборонного підприємства, де трудиться не один десяток років, його прізвище не значилася в переможних реляціях про досягнення. Але більшість заводчан відмінно знає дорогу до кабінету свого «сімейного лікаря» Іллі Григоровича Бабаєва. Фахівець широкого профілю, терапевт Бабаєв в своєму здоровпункті лікує недуги, з якими ми, як правило, стикаємося в повсякденному житті. І. Г. Бабаєвим розповідає про такий вельми поширених захворювань, як цистит.

2020-05-26 16:21:10

Лікування астми народними засобами

Астма - це захворювання, що виникає при спазмах в бронхах, а причиною її виникнення є алергія. Астму можуть викликати часті простудні захворювання, якщо їхнє лікування не було достатньо ефективним, а також захворювання нирок і забруднена атмосфера.

2020-05-26 16:22:02

Секрет обліпихової олії

Я потрапляли до рук і аптечне обліпихова олія, і кустарне, мабуть, приготоване за звичайним рецептом. Ні, це було не масло, так, якась незрозуміла бліда рідина. Справжнє обліпихова олія знайшло свою славу незвичайною цілющістю, а таку цілющість масло набуває тоді, коли воно правильно приготовлене. Це поняття включає в себе багато тонкощів, які необхідно знати при приготуванні цього цілющого обліпихової олії.

2020-05-26 16:23:57

Мазь від екземи виявилася ефективною

Давно хотіла вам написати лист, але не наважувалася. Я сама з Азербайджану. 7 років живу в Росії. Хочу поділитися своїм досвідом, як можна позбутися від мокнучі екземи.

2020-05-26 16:21:27

Як позбавитися від високого тиску?

Я також хочу поділитися радою. Розкажу, як позбавився від високого тиску. У 1968 році верхній показник почав зашкалювати - 200-240. У вухах весь час стояв шум, ніби працював двигун. Ліки не допомогли.

2020-05-26 16:22:21

Вірусний гепатит «С». Не втрачайте оптимізму!

Вірус гепатиту «С» - дрібний РНК - вірус, що відноситься до сімейства флавовірусов. Вірус гепатиту «С» малоустойчів у зовнішньому середовищі, але здатний зберегти активність навіть при нагріванні до 50 градусів за Цельсієм. Основне джерело зараження - хворі з гострою або хронічною формою гепатиту «С», а також вірусоносії

2020-05-26 16:21:45

Готуйте «сани» влітку

Є хороший спосіб уникнути простудних захворювань і влітку, і взимку. Їм моя сім'я користується не перший рік.

2020-05-26 16:20:21

Медицина

Мастопатія, ендокринні захворювання, спадковість

Мастопатія, ендокринні захворювання, спадковість - доля багатьох росіянок - Щорічно від раку молочної залози вмирають приблизно 23 тис росіянок. Про це, як передає кореспондент РІА 'Новости', повідомив у вівторок на прес-конференції директор Російського онкологічного наукового центру ім.Блохіна Михайло Давидов. R

2020-05-26 16:16:29

У країнах, де популярна здорова їжа, надто багато кардіологічних захворювань

У країнах, де популярна здорова їжа, надто багато кардіологічних захворювань - На сніданок Баррі Гроувз з'їв велике яйце і 100 грамів підсмаженої на топленому салі печінки. А потім запив все це какао з подвійними вершками. На обід 72-річний Баррі зі своєю 70-річною дружиною Монікою насолодяться свининою із жирком і зеленими овочами в олії. І, нарешті, подружжя, що проживає в Оксфорді, очікує легка вечеря з сиру, домашніх яблук або груш, увінчаних вершками, і какао. Незважаючи на 40 років такої жирної дієти, Баррі важить на 3 кг менше, ніж у день весілля. У 1957 році він важив 72 кг.

2020-05-26 16:17:22

Хворих на цукровий діабет обстежує лабораторія на колесах

Хворих на цукровий діабет обстежує лабораторія на колесах - Суперсучасна пересувна лабораторія для обстеження хворих на цукровий діабет почала працювати в Нижньогородській області. Учора з її допомогою було обстежено 30 мешканців з Богородського району, сьогодні - приблизно стільки ж нижньогородців, повідомили сьогодні на презентації лабораторії.

2020-05-26 16:15:55

Жовчний рефлюкс: сучасні погляди на патогенез і лікування

Жовчний рефлюкс: сучасні погляди на патогенез та лікування - Жовчний рефлюкс - синдром, досить часто супроводжує найпоширеніші захворювання верхніх відділів травного каналу: хронічні гастрити, виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба.

2020-05-26 16:17:59

Сучасна інсулінотерапія цукрового діабету 1 типу у дітей та підлітків

Сучасна інсулінотерапія цукрового діабету 1 типу у дітей та підлітків - Цукровий діабет 1 типу (ЦД 1 типу), що називалася до недавнього часу інсулінозалежний, а ще раніше - ювенільний цукровий діабетом, вражає в основному людей молодого віку і дітей. В останні роки спостерігається сплеск захворюваності на цукровий діабет 1 типу, найбільш виражений у дітей та підлітків. За 25 років захворюваність СД 1 типу серед дітей московської популяції зросла в два рази. В даний час у Москві налічується близько 1200 дітей з ЦД у віці до 15 років.

2020-05-26 16:18:46

Фолієва кислота зменшує ризик розвитку у потомства «заячої губи»

Фолієва кислота зменшує ризик розвитку у потомства «заячої губи» - Жінки, що приймають під час першого триместру вагітності фолієву кислоту можуть значно знизити ризик розвитку у потомства такого пороку як розщеплена губа («заяча губа»). До цього висновку прийшли американські вчені з Національного інституту гігієни навколишнього середовища (National Institute of Environmental Health Sciences).

2020-05-26 16:16:46

Прогноз для метеочутливих людей по Росії 09.09.2009 на

Прогноз для метеочутливих людей по Росії 09.09.2009 на - На Європейському Півночі погода буде нестійка з коливаннями метеопараметров. Через це погіршення самопочуття можливо у людей із захворюваннями серця і судин, а з-за підвищеної вологості повітря не виключені загострення у тих, хто страждає захворюваннями опорно-рухового апарату та бронхо-легеневі захворювання.

2020-05-26 16:18:26

Ризик дитячої смертності зростає у породіль, які мають зайву вагу

Ризик дитячої смертності зростає у породіль, які мають зайву вагу - Вагітні жінки, які страждають від ожиріння, мають підвищений ризик того, що їх немовлята можуть померти незабаром після народження, особливо якщо мав місце передчасний розрив (плодових) оболонок (ПРО).

2020-05-26 16:17:04

Функціональні захворювання травного тракту у дітей. Принципи раціональної терапії

Функціональні захворювання травного тракту у дітей. Принципи раціональної терапії - Функціональні порушення (ФН) шлунково-кишкового тракту займають одне з провідних місць у структурі патології органів травлення. Так, наприклад, рекурентні абдомінальні болі у дітей носять функціональний характер у 90-95% дітей і лише у 5-10% пов'язані з органічною причиною. Приблизно в 20% випадків хронічна діарея у дітей також обумовлена функціональними розладами.

2020-05-27 01:04:23

Середньовічні отрути і ліки

Середньовічні отрути і ліки - Багато століття лікар задовольнялися тим, що примушували пацієнтів приймати настої трав, порошків рослинного і тваринного походження, дія яких було зазначено на практиці - іншими словами, хворі виконували роль піддослідних кроликів .

2020-05-26 16:16:11