Роз'яснення до статті «Кількісне вимірювання здоров'я людини»: математичні проблеми якісного обстеження людей

Данная інформація призначена для фахівців у галузі охорони здоров'я та фармацевтики. Пацієнти не повинні використовувати цю інформацію в якості медичних рад чи рекомендацій. N

Роз'яснення до статті «Кількісне вимірювання здоров'я человека»: математичні проблеми якісного обстеження людей

А.П. Хусківадзе

Анотація

Сформульовано математичні проблеми, вирішення яких необхідне для качественного обстеження стану здоров'я людини. Дано ряд роз'яснень до статье [1] і по застосуванню програмного продукту, створеного за матеріалами цієї статьі.

Наведено приклади виконання математичного аналізу первинних матеріалів по ісследованію стану систолічної функції лівого шлуночка у хворих на ІХС і правих відділів серця у хворих на хронічну обструктивну хворобу легенів.

Стаття призначена для фахівців, що працюють в області доказової медіціни.

Ключові слова: вимірювання здоров'я людини, ішемічна хвороба серця, хроніческая обструктивна хвороба легень, об'єктивність результатів обстеження человека.

1. Роз'яснення до статті «Кількісне вимірювання здоров'я людини»

У зв'язку з публікацією [1] до нас почали надходити листи, що містять безліч сходних питань. Тому виникла необхідність дати наступний публічний раз'ясненіе.

В даний час для російськомовної аудиторії Інтернету доступний програмний продукт під назвою: «Калькулятор здоров'я» [2]. Призначений він, в кінцевому счете, для лікуючих лікарів і для роботи з ним не потрібно спеціальних знань. NЙого адреса: http: //213.131.60.245:81 /Math2 /faces /app /app.jsp

Калькулятор забезпечений великим довідковим матеріалом і прикладами, іллюстрірующімі можливості запропонованого нами способу кількісного виміру здоровья людини. Слід гадати, що цей матеріал зніме ряд питань, поставленних у вище згаданих листах і, зокрема, питання: у чому преімущество цього способу? Двома словами, воно виражається в тому, що цей спосіб является універсальним об'єктивним вимірником здоров'я людини, тобто його можна пріменіть не тільки при будь-якому захворюванні, але і в профілактичній медицині, в частності, при обстеженні космонавтів і спортсменів. Спосіб цей, по суті дела, переводить медицину та біологію в ранг точних наук.

Для того, щоб на практиці переконатися в правомірності вищесказаного, можна, в порядку експерименту, зобов'язати здобувачів вчених ступенів обробляти матеріали дисертаційних робіт із застосуванням «Калькулятор здоров'я».

При цьому слід мати на увазі, що для об'єктивного вимірювання здоров'я человека необхідне виконання умови

Y (t) = Y (t, G)

B j (t) = B j (t, P) для всіх j = 1 ..N (t, G) (1)

B j 0 = B j 0 (P) для всіх j = 1 ..N (t, G),

де

Y (t) - сукупність первинних показателей стану здоров'я людини, що вивчається в момент часу t;

Y (t, G) - генеральная сукупність первинних показників стану здоров'я людини в момент часу t;

B j (t) - сукупність результатов обстеження людини за показником yI Y (t) в момент часу t;

B j (t, P) -сукупність результатів обстеження людини за показником yI Y (t), яка в момент часу t з довірчої ймовірністю

0.95 ? P <1

служить репрезентативною вибіркою від сукупності B j (t, G);

B j (t, G) -генеральна сукупність результатів обстеження людини за показником yI Y (t ) у момент часу t

B j (t, P) = B j (t, G) прі P = 1;

N (t, G) - об'ем Y (t, G);

B j 0 і B j 0 (P) -значення B j (t) і B j (t, P) для здорових людей відповідної поло - вікової групи.

Сучасні методи математичної статистики і методи математичного моделірованія дозволяють встановити як сукупність Y (t, G), так і сукупності

B j (t, P) і B j0 (P); j = 1 ..N (t, G).

У статті академіка Л.А. Бокерія і професора В. А. Ліщука «Математичні моделі і методи в інтенсивній терапії: сорокарічний досвід», говориться:

«Вкрай важливо враховувати прагнення організму хворого адаптуватися до условіям лікування (операції), до його результатами, навіть якщо це пристосування ідет з обмеженням або порушеннями гомеостазу. Це слід робити в ході (а не только після) лікування, більше того, передбачати заздалегідь. Найбільш важка ця задача тоді, коли адаптація змінює саме постійність: установки, які визначають велічіни і критерії, змінює так, що відносність сталості вже переважає над самим постійністю. Так що завданням стає непідтримання постійності, а определеніе і зміна функцій та умов їх реалізації »[3, с.11]

Це можна переказати так:

« В кожний момент часу t організм людини має вполне певні, свої власні, як індивідуальні норми

M j 0 (t, G); j = 1 ..N (t, G), (2)

так і показники

a j (t, G); j = 1 ..N (t, G), (3)

де

a j (t, G) -гранично допустимий для даної людини значення величини y I Y (t) в момент часу t.

У стресових ситуаціях і, зокрема, при операції, сукупність величин (2) і (3) може істотно відрізнятися не тільки від сукупності величин

M j 0 (P) і a j 0 (P); j = 1 ..N (t, G), (4)

але і від сукупності величин

M j 0 (G) і a j 0 (G); j = 1 ..N (t, G), (5)

де

M j 0 (P ) і a j 0 (P) - значенія M j 0 (t, G) і a j 0 (t, G) для типового представника (ТП)

здорових людей відповідної поло - вікової групи:

M j 0 (t, G) = M j 0 (P) і a j 0 (t, G) = a j 0 (P) при B j (t, P) = B j 0 (P),

M j 0 (G) і a j 0 (G) - значенія M j 0 (t, G) і a j 0 (t, G) для даної людини в нормальному стані.

Це не тільки треба пам'ятати фахівцю, але він повинен прийняти випереджальні заходи »

У нашій статті наводяться способи визначення величин (2) та (3). Цим откриваются зовсім нові можливості в областях медицини і біології.

Щоб встановити величини (2) та (3), як слід було очікувати, необхідне знання всей сукупності даних

P, B j (t, P) і B j 0 (P); j = 1 ..N (t, G). N

Це робить ще актуальнішим завдання виконання умови (1). З огляду на це определеніе і стандартизація сукупностей

Y (t, G) і B j0 (P); j = 1 ..N (t, G)

для кожного захворювання і поло - вікової групи людей з урахуванням досягнень современной доказової медицини, стає невідкладним завданням.

2.Приклади використання «Калькулятор здоров'я».

Приклад 1:

Дослідження стану поздовжньої систолічної функції лівого шлуночка у хворих на ІХС за допомогою тканинної стрес-допплер-ехокардіографії

Дослідження, проведені в останні роки, свідчать, що метод «Тканинна міокардіальних допплер-ехокардіографія (ТМДЕхоКГ)» - нове перспектівное напрямок неінвазивної оцінки функції міокарда. З появою етого методу пов'язане відродження інтересу до дослідження поздовжньої функції желудочков серця. Є підстави вважати, що показники поздовжньої функціонально і являются більш чутливими індикаторами скорочувальної активності міокарда, чем традиційні ехокардіографічні параметри [4].

Таблиця 1. Функціональний стан лівого шлуночка у больних ІХС

Показники 1-а група 2-а група Контроль
КДО, мл 142 ± 7.2 170 ± 10.5 137.8 ± 12.2
КСВ, мл 68 ± 6.03 80 ± 7.8 59.6 ± 5.8
ФВ,% 54 ± 2.6 51.8 ± 1.5 58.6 ± 1.3
ІНСС 1.3 ± 0.2 1.5 ± 0.1 1.0 ± 0
КДР, см 5.8 ± 0.5 5.4 ± 0.2 4.9 ± 0.1
КСР, см 4.0 ± 0.5 3.8 ± 0.2 3.2 ± 0.1
ФУ,% 35 ± 5.1 30 ± 2.1 33.9 ± 2.6
СУ МЖП,% 56.7 ± 5.4 53 ± 5.83 54.9 ± 6.8
СУ ЗСЛЖ,% 58.2 ± 17.1 54 ± 9.71 66.3 ± 3.7

У таблиці 1 наведені результати дослідження функціонального стану левого шлуночка у двох груп хворих ІХС. Першу групу увійшли хворі з однососудістим поразкою (n = 12), у другу групу - многососудістим поразкою (n = 26). Обидві групи пацієнтів сравнівалісь з контрольною групою (20 практичних здорових людей).

Як ці дані отримані, докладно описано в [4], звідки вони і запозичені

У таблиці 2 наведена оцінка функціонального стану лівого шлуночка у больних ІХС.

З таблиці 2 видно, що загальна функціональний стан лівого шлуночка у тіпічного представника (ТП) хворих 2-ої групи гірше, але ще не тривожне.

У ТП обох груп хворих найбільш вражений показник ІНСС; для нього g = 0.700 і g = 0.500 відповідно. NСледовательно, це саме з лабое ланка функціонального стану лівого желудочка у ТП хворих обох груп.

Для хворих перші групи, після ІНСС, найбільш сильно вражений показник КСР. NДля нього має місце: g = 0.750. У цієї группе хворих від норми відхилені також показники КСВ і КДР. Для них g = 0.860 і g = 0.816 відповідно. NВсе інші показники функціонального стану лівого шлунка у ТП хворих группи 1 перебувають в межах індивідуальної норми, але не обов'язково общепрінятой статистичної норми.

Таблиця 2. Оцінка функціонального стану лівого желудочка у хворих на ІХС.


Показники
Близькість до нормального стану g
1-а група другий група
КДО, мл 1.000 0.766
КСВ, мл 0.860 0.657
ФВ,% 0.922 0.884
ІНСС 0.700 0.500
КДР, см 0.816 0.897
КСР, см 0.750 0.813
ФУ,% 1.000 0.885
СУ МЖП,% 1.000 1.000
СУ ЗСЛЖ,% 1.000 0 . 815
g загальна 0.887 0.788

У ТП хворих групи 2, крім ІНСС, досить серйозно вражений показник КСВ. NДля нього g = 0.657. А взагалі для хворих группи 2 від норми відхилені пошти всі показники. Виняток становить тільки показатель ФУ.

Показник ФУ для обох груп хворих знаходиться в межах індивідуальної норми. Це означає, що організм хворого ІХС, в першу чергу, «піклуватися» об цьому показнику, тобто серед всіх показників, наведених у таблиці 2, показатель ФУ для організму хворого ІХС є самим важливим.

Висновки, зроблені вище, носять ілюстративний характер. Для того, щоб ці виводи були б об'єктивними, необхідно зібрати вихідні дані з урахуванням требованій сучасної доказової медицини [5].

Приклад 2. Аналіз стану правих відділів серця у хворих на хронічну обструктівной хворобою легень (ХОБЛ.)

Можливості ультразвукових методів для дослідження гемодинаміки малого кола кровообращенія залишаються дотепер є недостатньо вивченими, особливо пріменітельно до ранніх порушень систолічної та діастолічної функції правого желудочка, діагностиці початковому ступені легеневої гіпертензії. Нечітко определени зміни міокарда правого і лівого шлуночків на різних етапах развітія легеневого серця, їх взаємозв'язок з функцією зовнішнього дихання, наявністю гіпоксеміі [6].

У таблиці 3 наведені результати дослідження легеневої гіпертензії та параметри правих відділів серця у двох груп хворих на ХОЗЛ. Першу групу составілі пацієнти з легкими і середньотяжким перебігом ХОЗЛ (n = 28), другу - хворі з важким і вкрай важким перебігом ХОЗЛ ( n = 41). Обидві групи пацієнтів порівнювалися з контрольною группой (15 практично здорових людей).

Як ці дані отримані, докладно описано в [6], звідки вони і запозичені.

У таблиці 3 також наведені значення величини g , як за окремими показниками, так і по всій сукупності показників.

На основі даних таблиці 3 можна зробити наступні висновки:

1. Загальний стан правих відділів серця у ТП хворих групи 2 досить тяжелое. Для нього g загальна = 0.711. Від нормального стану помітно віддалені і праві відділи серця у ТП больних групи 1 ( g загальна = 0.859).

2. Для обох груп хворих від норми відхилені виключно всі десять показателей.

Особливо сильно від норми відхилено показник СДЛА. Для нього g = 0.711 і 0.279 відповідно. Це означає, що на ранньому етапі діагностікі стану правих відділів серця у осіб, підозрюваних на ХОЗЛ, перш всего, слід перевірити систолічний тиск в легеневій артерії, тобто Nпоказатель СДЛА.

Слід також перевірити показники:

Товщина передньої стінки правого шлуночка;

Максимальна швидкість раннього наповнення ПЖ (Е);

Максимальна швидкість пізнього наповнення ПЖ (А).

Якщо всі ці чотири показники перебувають у межах норми, точніше, для всіх ніх g = 1, то з ймовірністю, близькою до 1, можна вважати, що і всі інші 6 показників теж будуть знаходитися в межах норми.

Таблиця 3. Легенева гіпертензія та параметри правих відділів серця у больних ХОЗЛ.

Показники Контроль
(n = 15)
Група 1
(n = 28)
Група 2
(n = 41)
Вихідні
дані
Вихідні
дані
g Вихідні
дані
g
СДЛА, мм.рт. ст 27.78 ± 0.52 35.08 ± 0.62 0.711 47.81 ± 2.63 0.279
Товщина передньої стінки ПЖ, см 0.48 ± 0.01 0.57 ± 0.01 0.812 0.65 ± 0.02 0.646
КДР ПЖ, см 2.39 ± 0.07 2.57 ± 0.07 0.925 3.0 ± 0.08 0.745
КДР ПП, см 3.65 ± 0.04 3.74 ± 0.06 0.975 4.16 ± 0.09 0.860
Діаметр легеневої артерії, см 2.06 ± 0.03 2.1 ± 0.04 0.980 2.33 ± 0.04 0.869
Максимальна швидкість раннього наповнення ПЖ (Е), м /с 0.59 ± 0.03 0.5 ± 0.03 0.847 0.47 ± 0.02 0.797
Максимальна швидкість пізнього наповнення ПЖ (А), м /с 0.42 ± 0.03 0.49 ± 0.02 0.833 0.53 ± 0.03 0.738
Відношення Е /А, у.о. . 1.42 ± 0.09 1.09 ± 0.09 0.768 0.94 ± 0.07 0.662
Фракція викиду ПЖ,% 51.01 ± 2.8 47.51 ± 1.55 0.931 47.79 ± 2.1 0.937
Індекс ТПС ПЖ /КДР ПЖ, у.о. . 0.2 ± 0.007 0.23 ± 0.009 0.850 0.22 ± 0.009 0.900
g загальна 0.859 0.711

Ще раз звертаю увагу фахівців, що ці висновки будуть об'єктивними настолько, наскільки об'єктивними є дані, наведені в [6].

Література

1. Хусківадзе А.А., Хусківадзе А.П. Кількісне вимірювання здоров'я человека.

http: //www.medlinks.ru/article.php? sid = 34243

2. Джаніашвілі З.Т. Джапарідзе Д.В., Кошелєва Е.А., Кулапін А.Л., Немсадзе А.А., Хусківадзе А.А., Хусківадзе А.П. Калькулятор здоров'я. .: N http: //213.131.60.245:81 /Math2/faces /app /app.jsp

3. Ліщук В. А., Бокерія Л.А. Математичні моделі та методи в інтенсивній терапіі: сорокарічний досвід. //Клінічна фізіологія кровообігу, № 2, 2007, -с. 5-21

4 ..Гунджуа Ц.А., Бурдулі Т.В., Асимбекова Е.К, Мацкеплішвілі С.Т. Поздовжня сістоліческая функція міокарда лівого шлуночка у хворих на ішемічну хворобу сердца.//Клінічна фізіологія кровообігу. - 2007 .- 1. - С. 28-33.

5. Царенко С.В., Болякін Г.К. Доказова медицина і критичні стани. Nhttp: //www.medolina.ru

6. Карелі Н.А., Ребров А.П., Сергєєва В.А. Формування хронічного легочного серця у хворих на хронічну обструктивну хворобу легенів // Клініческая фізіологія кровообігу. - 2007 .- 4. - С. 26-34.


Народні методи лікування

Як позбутися від поліпів у товстому кишечнику

Поділюся досвідом позбавлення від поліпів. Провів я цей процес в 1991 році, і до цього часу у мене все в нормі.

2020-08-07 13:03:54

Морквяний сік: і смачно, і корисно

Я - агроном-біохімік. Все життя займався вивченням рослин, овочів, ягід і їх лікувальними і харчовими властивостями. Мені 72 роки, пропрацював у сільському господарстві агрономом 53 року і більше 20 років був директором радгоспу. Хочу розповісти про чудо-овочі - моркви.

2020-08-07 11:38:51

Як я вилікувала дифузний зоб

Це сталося 20 років тому: я позбулася зоба. Звернула увагу, що ця хвороба не дає спокою багатьом людям. Мій щасливий досвід залишає всім надію на зцілення.

2020-08-07 18:23:09

Цистит. Хіба це справа житейська?

Він не їздить на «Мерседесі» і в дні столітнього ювілею оборонного підприємства, де трудиться не один десяток років, його прізвище не значилася в переможних реляціях про досягнення. Але більшість заводчан відмінно знає дорогу до кабінету свого «сімейного лікаря» Іллі Григоровича Бабаєва. Фахівець широкого профілю, терапевт Бабаєв в своєму здоровпункті лікує недуги, з якими ми, як правило, стикаємося в повсякденному житті. І. Г. Бабаєвим розповідає про такий вельми поширених захворювань, як цистит.

2020-08-07 20:01:11

Лікування астми народними засобами

Астма - це захворювання, що виникає при спазмах в бронхах, а причиною її виникнення є алергія. Астму можуть викликати часті простудні захворювання, якщо їхнє лікування не було достатньо ефективним, а також захворювання нирок і забруднена атмосфера.

2020-08-07 20:44:17

Секрет обліпихової олії

Я потрапляли до рук і аптечне обліпихова олія, і кустарне, мабуть, приготоване за звичайним рецептом. Ні, це було не масло, так, якась незрозуміла бліда рідина. Справжнє обліпихова олія знайшло свою славу незвичайною цілющістю, а таку цілющість масло набуває тоді, коли воно правильно приготовлене. Це поняття включає в себе багато тонкощів, які необхідно знати при приготуванні цього цілющого обліпихової олії.

2020-08-07 14:56:06

Мазь від екземи виявилася ефективною

Давно хотіла вам написати лист, але не наважувалася. Я сама з Азербайджану. 7 років живу в Росії. Хочу поділитися своїм досвідом, як можна позбутися від мокнучі екземи.

2020-08-07 11:28:51

Як позбавитися від високого тиску?

Я також хочу поділитися радою. Розкажу, як позбавився від високого тиску. У 1968 році верхній показник почав зашкалювати - 200-240. У вухах весь час стояв шум, ніби працював двигун. Ліки не допомогли.

2020-08-07 10:50:05

Вірусний гепатит «С». Не втрачайте оптимізму!

Вірус гепатиту «С» - дрібний РНК - вірус, що відноситься до сімейства флавовірусов. Вірус гепатиту «С» малоустойчів у зовнішньому середовищі, але здатний зберегти активність навіть при нагріванні до 50 градусів за Цельсієм. Основне джерело зараження - хворі з гострою або хронічною формою гепатиту «С», а також вірусоносії

2020-08-07 18:34:30

Готуйте «сани» влітку

Є хороший спосіб уникнути простудних захворювань і влітку, і взимку. Їм моя сім'я користується не перший рік.

2020-08-07 18:00:09

Медицина

Мастопатія, ендокринні захворювання, спадковість

Мастопатія, ендокринні захворювання, спадковість - доля багатьох росіянок - Щорічно від раку молочної залози вмирають приблизно 23 тис росіянок. Про це, як передає кореспондент РІА 'Новости', повідомив у вівторок на прес-конференції директор Російського онкологічного наукового центру ім.Блохіна Михайло Давидов. R

2020-08-07 18:03:30

У країнах, де популярна здорова їжа, надто багато кардіологічних захворювань

У країнах, де популярна здорова їжа, надто багато кардіологічних захворювань - На сніданок Баррі Гроувз з'їв велике яйце і 100 грамів підсмаженої на топленому салі печінки. А потім запив все це какао з подвійними вершками. На обід 72-річний Баррі зі своєю 70-річною дружиною Монікою насолодяться свининою із жирком і зеленими овочами в олії. І, нарешті, подружжя, що проживає в Оксфорді, очікує легка вечеря з сиру, домашніх яблук або груш, увінчаних вершками, і какао. Незважаючи на 40 років такої жирної дієти, Баррі важить на 3 кг менше, ніж у день весілля. У 1957 році він важив 72 кг.

2020-08-07 01:08:38

Хворих на цукровий діабет обстежує лабораторія на колесах

Хворих на цукровий діабет обстежує лабораторія на колесах - Суперсучасна пересувна лабораторія для обстеження хворих на цукровий діабет почала працювати в Нижньогородській області. Учора з її допомогою було обстежено 30 мешканців з Богородського району, сьогодні - приблизно стільки ж нижньогородців, повідомили сьогодні на презентації лабораторії.

2020-08-07 08:58:58

Жовчний рефлюкс: сучасні погляди на патогенез і лікування

Жовчний рефлюкс: сучасні погляди на патогенез та лікування - Жовчний рефлюкс - синдром, досить часто супроводжує найпоширеніші захворювання верхніх відділів травного каналу: хронічні гастрити, виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба.

2020-08-07 08:58:52

Сучасна інсулінотерапія цукрового діабету 1 типу у дітей та підлітків

Сучасна інсулінотерапія цукрового діабету 1 типу у дітей та підлітків - Цукровий діабет 1 типу (ЦД 1 типу), що називалася до недавнього часу інсулінозалежний, а ще раніше - ювенільний цукровий діабетом, вражає в основному людей молодого віку і дітей. В останні роки спостерігається сплеск захворюваності на цукровий діабет 1 типу, найбільш виражений у дітей та підлітків. За 25 років захворюваність СД 1 типу серед дітей московської популяції зросла в два рази. В даний час у Москві налічується близько 1200 дітей з ЦД у віці до 15 років.

2020-08-07 08:59:01

Фолієва кислота зменшує ризик розвитку у потомства «заячої губи»

Фолієва кислота зменшує ризик розвитку у потомства «заячої губи» - Жінки, що приймають під час першого триместру вагітності фолієву кислоту можуть значно знизити ризик розвитку у потомства такого пороку як розщеплена губа («заяча губа»). До цього висновку прийшли американські вчені з Національного інституту гігієни навколишнього середовища (National Institute of Environmental Health Sciences).

2020-08-07 01:10:35

Прогноз для метеочутливих людей по Росії 09.09.2009 на

Прогноз для метеочутливих людей по Росії 09.09.2009 на - На Європейському Півночі погода буде нестійка з коливаннями метеопараметров. Через це погіршення самопочуття можливо у людей із захворюваннями серця і судин, а з-за підвищеної вологості повітря не виключені загострення у тих, хто страждає захворюваннями опорно-рухового апарату та бронхо-легеневі захворювання.

2020-08-07 01:08:16

Ризик дитячої смертності зростає у породіль, які мають зайву вагу

Ризик дитячої смертності зростає у породіль, які мають зайву вагу - Вагітні жінки, які страждають від ожиріння, мають підвищений ризик того, що їх немовлята можуть померти незабаром після народження, особливо якщо мав місце передчасний розрив (плодових) оболонок (ПРО).

2020-08-07 08:58:55

Функціональні захворювання травного тракту у дітей. Принципи раціональної терапії

Функціональні захворювання травного тракту у дітей. Принципи раціональної терапії - Функціональні порушення (ФН) шлунково-кишкового тракту займають одне з провідних місць у структурі патології органів травлення. Так, наприклад, рекурентні абдомінальні болі у дітей носять функціональний характер у 90-95% дітей і лише у 5-10% пов'язані з органічною причиною. Приблизно в 20% випадків хронічна діарея у дітей також обумовлена функціональними розладами.

2020-08-07 05:23:46

Середньовічні отрути і ліки

Середньовічні отрути і ліки - Багато століття лікар задовольнялися тим, що примушували пацієнтів приймати настої трав, порошків рослинного і тваринного походження, дія яких було зазначено на практиці - іншими словами, хворі виконували роль піддослідних кроликів .

2020-08-07 18:31:31