Зростання чистого доходу Санофі-Сінтелабо на 27,8% і доходу на одну акцію на 28,7% у 2002 році

Зростання чистого доходу Санофі-Сінтелабо на 27,8% і доходу на одну акцію на 28,7% у 2002 році Рада директорів Санофі-Сінтелабо на засіданні 17 лютого 2003 обговорив консолідований фінансовий звіт Групи за рік, завершений 31 грудня 2002.

Рост чистого доходу на 27,8% і доходу на одну акцію на 28,7% у 2002 році

( до врахування особливих статей та амортизації різниці між ціною пріобретенія та балансовою вартістю)

· Консолідований обсяг продажів (за звітними даними): 7448000000 євро
+14.8%

зростання в порівнянних одиницях: + 12.8%

· НДР: 1218000000 євро +18.1%

· Прибуток від операцій: 2614000000 євро +24.1%

· Чистий дохід Групи: 1759000000 євро +11.0%

· Чистий дохід Групи *: 1758000000 євро +27.8%

· Дохід на одну акцію *: 2,42 євро +28.7%

* до обліку особливих статей та амортизації різниці між ціною придбання та балансової вартістю

Рада діректоров Санофі-Сінтелабо на засіданні 17 лютого 2003 обговорив консолідірованний фінансовий звіт Групи за рік, завершений 31 грудня 2002 года.

Консолідований обсяг продажів компанії Санофі-Сінтелабо в 2002 р . склав 7448 млн євро, що означає зростання на 14,8% за звітними данним і 12,8% у порівнянних одиницях.

Зміни в структурі групи виявили сприятливий вплив у 4, 5 процентних пункту. Коливання курсів валют надали негативний вплив в 2, 5 процентних пункту за весь рік.

Валовий прибуток знову виросла з 80 , 7% до 81,5% у 2002 году. При обмінних курсах 2001 валовий прибуток досяг би 82,1%. Це зростання бил обумовлений зокрема сприятливим поєднанням продуктів, в якому пользующіеся найбільшим успіхом 15 продуктів портфеля дали зростання на 28,3% у отчетним даними. Крім того, виконане компанією Брістол-Майерс-Сквібб сніженіе товарних запасів у американських оптовиків призвело до більш повільного росту сум рахунків на Plavix ® та Avapro ® в США і цим знизило відрахування, получаемие Санофі-Сінтелабо за ці два продукти. Нарешті, 100%-ва консолідація препарата Ambien в декларації про доходи за 2002 рік не вплинув на валовую прибуток.

Витрати на науково-дослідні роботи значно вирослі - на 18,1% - і досягли 1218 млн євро, складаючи 16,4% обсягу продаж в порівнянні з 15,9% у 2001 році. При обмінних курсах 2001 року зростання расходов на науково-дослідні роботи склав би приблизно 20%. NЗначітельная частина цього зростання пов'язана з проведенням обширних програм клініческіх випробувань препаратів, вже випущених на ринок, а також нових соедіненій на III фазі розробки.

Витрати на продажу та загальні витрати склали 2428 мілліонов євро, що на 5,3% більше, ніж у 2001 році. При обмінних курсах 2001 года зростання витрат на продажу та загальних витрат склав би приблизно 8% Повисілісь витрати на маркетинг основних продуктів портфеля. Витрати на продажу і загальні витрати залишалися незмінними в другій половині 2002 року у зв'язку з високой базою порівняння (витрати на залучення нового персоналу для продажів в США в другій половині 2001 року), коливаннями курсів валют і поправкою на колічество персоналу, зайнятого продажами в Латинській Америці, у зв'язку з кризою в цьому регіоні.

Інші доходи і витрати, пов'язані з операціями , в основном обумовлені передачею доходів у зв'язку з спільними операціями з нашімі партнерами, дали чистий дохід 190 мільйонів євро в порівнянні з 208 мілліонамі євро в 2001 році, що означає 9%-ве зниження (при обмінних курсах 2001 року це зниження склало б 1%). Ця тенденція була частково обумовлена заметним зростанням переказів в Брістол-Майерс-Сквібб в результаті істотного роста продажів препаратів Plavix ® та Aprovel ® в Європі, а частково-впливом сніженія запасів препаратів Plavix ® та Avapro ® в США з ініціативи Брістол- Майерс-Сквібб, у поєднанні з падінням курсу долара по відношенню до евро, що знизило частку виплат Брістол-Майерс Сквібб.

Прибуток від операцій у 2002 році склала 2614 мільйони евро, що означає зростання на 24,1% в порівнянні з 2001 роком або 30,1% при обменних курсах 2001 року. Маржа операційного прибутку в 2002 році склала 35, 1% у порівнянні з 32,5% у 2001 році.

У 2002 році частка США в консолідованого прибутку від операцій за вирахуванням нерозподілених витрат склала 45% у порівнянні з 41% у 2001 році. NДоля Європи склала 42% проти 45% у 2001 році.

Зниження чистого фінансового доходу з 102 мільйонів евро у 2001 році до 85 мільйонів євро у 2002 році було пов'язано з падінням процентних ставок з інвестицій вільних коштів. Цифра чистого фінансового дохода за 2002 рік включає дві складові з протилежними ефектами: резерв у розмірі 46 мільйонів євро на знецінення власних акцій, предназначенних для використання в планах опціонів і чистий прибуток 47 мілліонов євро від зовнішніх валютних операцій (5 мільйонів в 2001 році).

Амортизація і зниження цінності нематеріальних активів возрослі з 68 мільйонів євро у 2001 році до 129 мільйонів євро в 2002 році, в основном через амортизації придбання в США прав на Avapro в жовтні 2001 года і Ambien у квітні 2002 року.

Податок на доходи склав 746 млн євро в порівнянні с 842 мільйонів євро в 2001 році, що дало фактичну податкову ставку 29%. З уровня лише 26% у першій половині року (з-за впливу Лорекс та ліквідації ресурсов), фактична податкова ставка в другій половині повернулася до 32%, що является нормальним очікуваним рівнем.

Дрібні пакети акцій, вартість яких склала 87 мілліонов євро в 2002 році, в основному складалися з частки Фармації в доходах від совместного підприємства Лорекс за період з 1 січня 2002 до 16 квітня 2002 г.; з цієї дати компанія Санофі-Сінтелабо викупила 51%-ву частку акцій Лорекс у Фармаціа.

Чистий прибуток Групи склала 1759 млн євро в сравненію з 1585 млн євро в 2001 році - зростання на 11,0% Цифра 2001 включала виняткову прибуток від вилучення капіталовкладень у підприємства.

Чистий дохід Групи до врахування особливих статей та амортизації разності між ціною придбання і балансовою вартістю підвищився на 27,8% і склав 1758 млн євро . При обмінних курсах 2001 це повишеніе склало б 31%.

Дохід на одну акцію до врахування особливих статей і амортизації разності між ціною придбання і балансовою вартістю склав 2,24 євро, на 28,7% вище, ніж цифра 2001 року (1,88 євро).

Оборотні кошти до урахування змін оборотного капіталу достіглі 2260000000 євро в 2002 році, що на 30 , 5% вище цифри 2001 року. NУвеліченіе оборотного капіталу було в основному пов'язано з податками, сплаченими за 2001 фінансовий рік і безготівковими виплатами за 2002 рік. Загальний обсяг інвестіцій за рік склав 1435 млн євро. Сюди включено придбання 51%-вої частки акцій Лорекс (Ambien ® ) у Фармаціа за 748 млн євро. Крім того, загальна сума 963 млн євро була потрачена на виконання програми викупу акцій, затвердженої Загальними Зборами 22 мая 2002 року.

Загалом, оборотні кошти та їх еквіваленти знизилися в теченіе року на 1340 млн євро (з урахуванням витрат 207 мільйонів євро на викуп акцій відповідно до планів фінансового опціону). Для порівняння зазначимо, що у 2001 році цей показник підвищився на 1225 млн євро.

Баланс на 31 грудня 2002 року вказує оборотні кошти в Вільно 2,672 мільйона євро, в тому числі 623 млн євро у власних акціях, удержіваемих у зв'язку з планами фінансового опціону.

Директорат буде пропонувати Загальним Зборам 19 травня 2003 установіть дивіденди в розмірі 0,84 євро на одну акцію, що означає повишеніе на 27,3% (0,66 євро в 2001 році).

Було також вирішено зробити наступні пропозиції на Щорічному Общем Зборах Акціонерів 19 травня 2003 року:

- призначити нового незалежного директора пана Джерарда ВАН-КЕММЕЛА, Президента НОВЕЛИ по країнах Європи, Середнього Сходу та Африки,

- змінити статут компанії з метою підвищити граничний вік Презідента та Головного Виконавчого Керуючої до 68 років.

Основні події після 1 січня 2002

- 1 липня 2002 року компанія Санофі-Сінтелабо зарегістріровалась на Нью-Йоркській фондовій біржі. Акції Санофі-Сінтелабо котіруются у формі Американських депозитарних розписок (АДР) з символом 'SNY', прічем кожна АДР представляє половину звичайної акції.

- Група придбала 51%-ву частку в компанії Лорекс Фармасьютікалс, яка продає Ambien ® в США.

- Отримано дозвіл на застосування в США і Європі препаратів Plavix ® /Iscover ® для лікування гострого коронарного синдрому (нестабільна стенокардія або інфаркт дрібновогнищевий міокарда).

- Отримання дозвіл на додаткові свідчення для Aprovel ® /Avapro ® у США і Європі - лікування діабетичної нефропатії у хворих з високим артеріальним давленіем і діабетом 2-го типу.

- Препарат Arixtra ® був зарегістрірован в Європі і запущений в продаж в США і деяких європейських странах для попередження тромбоемболії вен у хворих, які перенесли обширні ортопедіческіе операції на нижніх кінцівках, наприклад хірургічне лікування перелома шийки стегна, протезування кульшового суглоба або колінного сустава.

- Запуск в США препарату Eloxatin ® в як препарат другої лінії для лікування колоректального раку, препарату Elitek ® (rasburicase) для керування уровнем сечової кислоти плазми при хіміотерапії у дітей та Eligard ® (форми для прийому щомісячно або один раз на 3 місяці) для лікування пізніх стадій рака передміхурової залози.

- 16 січня 2003 за рекомендацією незалежного комітету по безпеки і моніторингу даних припинено дослідження ANDROMEDA. У цьому ісследованіі визначалася переносимість дронедарона у групі високого ризику паціентов із застійною серцевою недостатністю. Після цього 12 лютого 2003 года незалежний комітет з безпеки і моніторингу даних рекомендував продолженіе двох попередніх досліджень ефективності (EURIDIS і ADONIS), в яких оцінювався ефект дронедарона у хворих з миготливою аритмією.

- Компанія Санофі-Сінтелабо захистила права промислової собственності на Plavix ® у США, працюючи в тісній співпраці з Брістол-Майерс Сквібб при веденні справи про порушення патентних прав проти компаній Апотекс і Др. Реддіз Лабораторіз після того, як еті компанії подали до Управління по харчових і лікарських продуктів США документи для передчасного затвердження нових лікарських засобів - дженеріков препарату Plavix ® .

- У Європі та США зареєстровано новий патент, що захищає крісталліческую поліморфну форму 2 клопідогрелю (Plavix ® / Iscover ® ) . Цей новий патент захищає форму, яка в настоящее час продається в усьому світі, і поширюється на період до 2019 года.

- Було отримано патент США, що захищає до 2019 року препарати, обеспечівающіе особливий профіль розчинення золпідему (zolpidem MR).

- Відповідно до доручення Загальних Зборів і Ради Діректоров 22 травня 2002 (лист Голови Ради № 02-421 від 19 квітня 2002 року) про покупку і продаж акцій компаній у відповідності з ринковою сітуаціей, Група продовжувала програму викупу акцій, розпочату у другому кварталі. NК кінця 2002 року компанія Санофі-Сінтелабо відповідно до цієї програми імела у власності 16,4 мільйона своїх акцій, що складає 2,24% її капітала, на загальну суму 963 млн євро. На 17 лютого 2003 компанія Санофі-Сінтелабо відповідно з цією програмою мала у власності 21,5 мілліона своїх акцій, що становить 2,94% її акціонерного капіталу, на загальну сумму 1220 мільйона євро.

Перспективи

Президент Жан-Франсуа Деек заявив:

'За відсутності серйозних небажаних подій, Санофі-Сінтелабо очікує в 2003 році:

- рівень зростання консолідованого обсягу продажів у сопоставімих одиницях 1 аналогічний досягнутого в 2002 році,

- при обмінному курсі один євро за долар - зростання прибутків на одну акцію приблизно на 20% до врахування особливих статей та амортизації різниці між ценой придбання та балансовою вартістю '. Він також вказав, що чувствітельность цього приросту становить 1 процентний пункт на 3%-ве ізмененіе обмінного курсу долара.

Консолідоване повідомлення про доходи компанії Санофі-Сінтелабо

У мільйонах євро

2001

2002

Зміна

Чисті продажі

6,488

7,448

+14.8%

Валовий прибуток

5,235

6,070

+16.0%

Витрати на науково- дослідні роботи

(1,031)

(1,218)

+18.1%

Витрати на продажу та загальні витрати

(2,306 )

(2,428)

+5.3%

Інші чисті доходи /(витрати), пов'язані з операціями

208

190

-8.7%

Прибуток від операцій

2,106

2,614

+24.1%

Нематеріальні активи - амортизація та знецінення

(68)

(129)

-

Фінансові доходи /(витрати), нетто

102

85

-16.7%

Особливі статті

281

10

-

Податки на прибуток

(842)

(746)

-11.4%

Дохід від продажу акцій

14

20

-

Амортизація різниці між ціною придбання та балансовою вартістю

(7)

(8)

-

Дрібні пакети акцій

(1)

(87)

-

Чистий дохід Групи

1,585

1,759

+11.0%

Особливі статті та амортизація різниці між ціною придбання і балансовою вартістю (без податків на доходи) для Групи

(209)

(1)

Чистий дохід Групи до врахування особливих статей та амортизації різниці між ціною придбання та балансовою вартістю

1,376

1,758

+27.8%

Середнє число акцій в зверненні

731,711,225

727,686,372

Дохід на одну акцію (чистий дохід Групи до врахування особливих статей та амортизації різниці між ціною придбання та балансовою вартістю )........................ в євро

1.88

2.42

+28.7%

Спрощений консолідований звіт про баланс компанії Санофі-Сінтелабо

У мільйонах євро
АКТИВ

31 грудня 2002

31 грудня 2001

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА АКЦІЇ

31 грудня 2002

31 грудня 2001

Основні засоби

2,899

2,296

Засоби акціонерів

6,035

5,768

Відстрочені податки на дохід

484

471

Дрібні пакети акцій

17

21

Матеріальні оборотні кошти, дебіторська заборгованість і інші поточні кошти

2,988

2,911

Інші довгострокові зобов'язання

796

1,063

Оборотні кошти, короткострокові інвестиції і депозити

3,088

4,289

Дебіторська заборгованість та інші поточні зобов'язання

2,195

2,711

Короткострокова заборгованість

416

404

Усього активів

9,459

9,967

Сума зобов'язань і акцій

9,459

9,967

Консолідоване спрощене повідомлення балансі оборотних коштів компанії Санофі-Сінтелабо

У мільйонах євро

2001

2002

Операційні оборотні кошти без урахування змін оборотних фондів

1,732

2,260

Зміни оборотних фондів

86

(584)

Чисті оборотні кошти, отримані від операцій

1,818

1,676

Загальний обсяг інвестицій

(619)

(1,435)

Виручка від продажу основних та інших засобів

506

26

Чисті оборотні кошти, використані для інвестицій

(113)

(1,409)

Випуск акцій Санофі-Сінтелабо та інші дії

6

39

Виплата дивідендів

(323)

(476)

Викуп акцій

(163)

(1,170)

Чисті оборотні кошти, використані для фінансової активності

(480)

(1,607)

Зміни в оборотних коштах та їх еквівалентах

1,225

(1,340)

Цей реліз містить заяви, які є прогностіческімі твердженнями за змістом Закону США (1995 р.) про реформу юрідіческіх процедур відносно приватних цінних паперів. Ці заяви засновані на очікуваннях або керівництві компанії, і на них можуть вплинути багато факторів або непередбачувані явища, вследствіе чого дійсні результати можуть бути істотно відмінними від опісанних в цих прогностичних заявах. До числа факторів, які можуть прівесті до істотного розбіжності дійсних результатів з тими, які опісани в прогностичних заявах, належать такі: здатність Санофі-Сінтелабо розширити свою присутність і прибутковість операцій у США; успіх проводімих компанією науково-дослідницьких програм; здатність Санофі-Сінтелабо захистити свої права інтелектуальної власності; ризики, связанние з відшкодуванням медичних витрат і реформ ціноутворення, особливо в США та Франції.

Інвестори і власники цінних паперів, випущених компанією, могут отримати безкоштовно копію документації, спрямованої Санофі-Сінтелабо в Коміссію з цінних паперів і бірж США через Інтернет (www.sec.gov) або непосредственно з Санофі-Сінтелабо.

Контакт: Жан-Марк Підщепа
+33- (0) 1-53-77-42-23


Опубліковано на правах реклами

Народні методи лікування

Як позбутися від поліпів у товстому кишечнику

Поділюся досвідом позбавлення від поліпів. Провів я цей процес в 1991 році, і до цього часу у мене все в нормі.

2020-07-03 12:38:42

Морквяний сік: і смачно, і корисно

Я - агроном-біохімік. Все життя займався вивченням рослин, овочів, ягід і їх лікувальними і харчовими властивостями. Мені 72 роки, пропрацював у сільському господарстві агрономом 53 року і більше 20 років був директором радгоспу. Хочу розповісти про чудо-овочі - моркви.

2020-07-03 12:01:20

Як я вилікувала дифузний зоб

Це сталося 20 років тому: я позбулася зоба. Звернула увагу, що ця хвороба не дає спокою багатьом людям. Мій щасливий досвід залишає всім надію на зцілення.

2020-07-03 12:00:48

Цистит. Хіба це справа житейська?

Він не їздить на «Мерседесі» і в дні столітнього ювілею оборонного підприємства, де трудиться не один десяток років, його прізвище не значилася в переможних реляціях про досягнення. Але більшість заводчан відмінно знає дорогу до кабінету свого «сімейного лікаря» Іллі Григоровича Бабаєва. Фахівець широкого профілю, терапевт Бабаєв в своєму здоровпункті лікує недуги, з якими ми, як правило, стикаємося в повсякденному житті. І. Г. Бабаєвим розповідає про такий вельми поширених захворювань, як цистит.

2020-07-03 12:26:08

Лікування астми народними засобами

Астма - це захворювання, що виникає при спазмах в бронхах, а причиною її виникнення є алергія. Астму можуть викликати часті простудні захворювання, якщо їхнє лікування не було достатньо ефективним, а також захворювання нирок і забруднена атмосфера.

2020-07-03 12:45:35

Секрет обліпихової олії

Я потрапляли до рук і аптечне обліпихова олія, і кустарне, мабуть, приготоване за звичайним рецептом. Ні, це було не масло, так, якась незрозуміла бліда рідина. Справжнє обліпихова олія знайшло свою славу незвичайною цілющістю, а таку цілющість масло набуває тоді, коли воно правильно приготовлене. Це поняття включає в себе багато тонкощів, які необхідно знати при приготуванні цього цілющого обліпихової олії.

2020-07-03 11:46:44

Мазь від екземи виявилася ефективною

Давно хотіла вам написати лист, але не наважувалася. Я сама з Азербайджану. 7 років живу в Росії. Хочу поділитися своїм досвідом, як можна позбутися від мокнучі екземи.

2020-07-02 13:31:48

Як позбавитися від високого тиску?

Я також хочу поділитися радою. Розкажу, як позбавився від високого тиску. У 1968 році верхній показник почав зашкалювати - 200-240. У вухах весь час стояв шум, ніби працював двигун. Ліки не допомогли.

2020-07-03 11:47:55

Вірусний гепатит «С». Не втрачайте оптимізму!

Вірус гепатиту «С» - дрібний РНК - вірус, що відноситься до сімейства флавовірусов. Вірус гепатиту «С» малоустойчів у зовнішньому середовищі, але здатний зберегти активність навіть при нагріванні до 50 градусів за Цельсієм. Основне джерело зараження - хворі з гострою або хронічною формою гепатиту «С», а також вірусоносії

2020-07-03 10:43:01

Готуйте «сани» влітку

Є хороший спосіб уникнути простудних захворювань і влітку, і взимку. Їм моя сім'я користується не перший рік.

2020-07-03 11:54:21

Медицина

Мастопатія, ендокринні захворювання, спадковість

Мастопатія, ендокринні захворювання, спадковість - доля багатьох росіянок - Щорічно від раку молочної залози вмирають приблизно 23 тис росіянок. Про це, як передає кореспондент РІА 'Новости', повідомив у вівторок на прес-конференції директор Російського онкологічного наукового центру ім.Блохіна Михайло Давидов. R

2020-07-03 12:39:55

У країнах, де популярна здорова їжа, надто багато кардіологічних захворювань

У країнах, де популярна здорова їжа, надто багато кардіологічних захворювань - На сніданок Баррі Гроувз з'їв велике яйце і 100 грамів підсмаженої на топленому салі печінки. А потім запив все це какао з подвійними вершками. На обід 72-річний Баррі зі своєю 70-річною дружиною Монікою насолодяться свининою із жирком і зеленими овочами в олії. І, нарешті, подружжя, що проживає в Оксфорді, очікує легка вечеря з сиру, домашніх яблук або груш, увінчаних вершками, і какао. Незважаючи на 40 років такої жирної дієти, Баррі важить на 3 кг менше, ніж у день весілля. У 1957 році він важив 72 кг.

2020-07-03 07:43:23

Хворих на цукровий діабет обстежує лабораторія на колесах

Хворих на цукровий діабет обстежує лабораторія на колесах - Суперсучасна пересувна лабораторія для обстеження хворих на цукровий діабет почала працювати в Нижньогородській області. Учора з її допомогою було обстежено 30 мешканців з Богородського району, сьогодні - приблизно стільки ж нижньогородців, повідомили сьогодні на презентації лабораторії.

2020-07-03 07:52:13

Жовчний рефлюкс: сучасні погляди на патогенез і лікування

Жовчний рефлюкс: сучасні погляди на патогенез та лікування - Жовчний рефлюкс - синдром, досить часто супроводжує найпоширеніші захворювання верхніх відділів травного каналу: хронічні гастрити, виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба.

2020-07-03 07:44:46

Сучасна інсулінотерапія цукрового діабету 1 типу у дітей та підлітків

Сучасна інсулінотерапія цукрового діабету 1 типу у дітей та підлітків - Цукровий діабет 1 типу (ЦД 1 типу), що називалася до недавнього часу інсулінозалежний, а ще раніше - ювенільний цукровий діабетом, вражає в основному людей молодого віку і дітей. В останні роки спостерігається сплеск захворюваності на цукровий діабет 1 типу, найбільш виражений у дітей та підлітків. За 25 років захворюваність СД 1 типу серед дітей московської популяції зросла в два рази. В даний час у Москві налічується близько 1200 дітей з ЦД у віці до 15 років.

2020-07-03 07:49:46

Фолієва кислота зменшує ризик розвитку у потомства «заячої губи»

Фолієва кислота зменшує ризик розвитку у потомства «заячої губи» - Жінки, що приймають під час першого триместру вагітності фолієву кислоту можуть значно знизити ризик розвитку у потомства такого пороку як розщеплена губа («заяча губа»). До цього висновку прийшли американські вчені з Національного інституту гігієни навколишнього середовища (National Institute of Environmental Health Sciences).

2020-07-03 07:32:50

Прогноз для метеочутливих людей по Росії 09.09.2009 на

Прогноз для метеочутливих людей по Росії 09.09.2009 на - На Європейському Півночі погода буде нестійка з коливаннями метеопараметров. Через це погіршення самопочуття можливо у людей із захворюваннями серця і судин, а з-за підвищеної вологості повітря не виключені загострення у тих, хто страждає захворюваннями опорно-рухового апарату та бронхо-легеневі захворювання.

2020-07-03 11:50:51

Ризик дитячої смертності зростає у породіль, які мають зайву вагу

Ризик дитячої смертності зростає у породіль, які мають зайву вагу - Вагітні жінки, які страждають від ожиріння, мають підвищений ризик того, що їх немовлята можуть померти незабаром після народження, особливо якщо мав місце передчасний розрив (плодових) оболонок (ПРО).

2020-07-03 11:47:18

Функціональні захворювання травного тракту у дітей. Принципи раціональної терапії

Функціональні захворювання травного тракту у дітей. Принципи раціональної терапії - Функціональні порушення (ФН) шлунково-кишкового тракту займають одне з провідних місць у структурі патології органів травлення. Так, наприклад, рекурентні абдомінальні болі у дітей носять функціональний характер у 90-95% дітей і лише у 5-10% пов'язані з органічною причиною. Приблизно в 20% випадків хронічна діарея у дітей також обумовлена функціональними розладами.

2020-07-03 08:23:38

Середньовічні отрути і ліки

Середньовічні отрути і ліки - Багато століття лікар задовольнялися тим, що примушували пацієнтів приймати настої трав, порошків рослинного і тваринного походження, дія яких було зазначено на практиці - іншими словами, хворі виконували роль піддослідних кроликів .

2020-07-03 11:59:02