СИНДРОМ ПОСЛЕВІРУСНОЙ астенії у ПРАКТИЦІ Дільничний терапевт

Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) становлять 75% всіх випадків інфекційних захворювань [1], а в роки епідемій грипу цей показник ще більше зростає. Переважна більшість таких пацієнтів звертаються за медичною допомогою до дільничного терапевта.

Грип та інші ГРВІ провокують розвиток інших гострих захворювань і загострення хронічної соматичної патології. Проте відомостей про можливість розвитку у хворих, що перенесли ГРВІ, так званого синдрому послевірусной астенії (СПА) явно недостатньо [5]. Мабуть, це служить однією з головних причин того, що до теперішнього часу хворі, що перенесли ГРВІ та звертаються до дільничного терапевта з проявами СПА, не знаходять адекватної оцінки свого стану і не отримують відповідного лікування.

Метою цієї роботи було вивчення частоти виникнення СПА у хворих після перенесеної ГРВІ та виявлення особливостей їх соматичного та психовегетативних статусу.

Матеріал і методи

Обстежено 76 хворих (чоловіків - 22, жінок - 54, середній вік 29 років), які лікувалися в поліклініці з приводу грипу або ГРВІ. У всіх пацієнтів, практично здорових до початку захворювання, була типова клінічна картина гострого відповідного вірусного захворювання. У 38% хворих діагноз був підтверджений лабораторно серологічним методом - достовірним підвищенням титру антитіл до вірусу грипу В. Усіх пацієнтів обстежували після затихання клінічних проявів ГРВІ та закриття лікарняного листа (на 7-10-й день хвороби). Випадки ускладненого перебігу захворювання в дослідження не включали.

Крім загальноклінічного обстеження, у всіх хворих оцінювали неврологічну симптоматику, звертаючи особливу увагу на наявність нейроміалгій і вегетативних розладів. За допомогою опитувальника Велла визначали ступінь вегетативної лабільності, обчислювали вегетативний індекс Кердо. Для вивчення психічного статусу хворих використовували шкалу клінічної оцінки [3] і психологічний тест СМОЛ [4].

Результати та обговорення

Всі спостережувані пацієнти за своїм соматичному стані були визнані здоровими. Однак 35 (46%) з них (чоловіків - 8, жінок - 27) пред'являли скарги на загальну слабкість, значну втому і швидку стомлюваність, а частина з них також відзначали дратівливість, часту зміну настрою, схил ^ ність до слізливості, розлади сну, що характерно для астенічного синдрому. Виявилося, що дані симптоми розвинулися у хворих на фоні ГРВІ та зберігалися після стихання клінічних проявів гострого захворювання. Вищевикладене дозволило нам діагностувати у них СПА.

33 (94%) хворих з СПА скаржилися на головний біль, частіше в потиличній і скроневій областях. У 17 (49%) з них відзначалися запаморочення, у 21 (60%)-болі в суглобах або кістках. У більшості випадків при СПА спостерігалися функціональні порушення в інших органах і системах. Так, розлади шлунково-кишкового тракту були виявлені в 13 (37%) випадках, дихальної системи - у 11 (31%), сечовидільної системи - в 7 (20%). При цьому порушення травної системи виявлялися періодично неінтенсивним болями в різних відділах живота, а також диспепсичним синдромом. Останній включав нудоту, відрижку повітрям, знижений апетит, здуття живота, запори. Порушення дихальної системи виявлялися почуттям нестачі повітря, відчуттям неповноти вдиху, задишкою, розлади сечовиділення - прискореним сечовипусканням.

Однак найбільш часто у хворих СПА спостерігалися зміни серцево-судинної системи. Біль в області серця відзначали 19 (54%) пацієнтів. На підставі суб'єктивних та об'єктивних даних [2] у них була діагностована кардіалгія I і II ступеня інтенсивності (у 13 та 6 осіб відповідно).

Особливості досліджуваного синдрому більш наочно дозволяє виявити порівняльний аналіз соматичного та психовегетативних статусу у хворих з СПА (1-я група) та осіб, які перенесли ГРВІ без розвитку зазначеного синдрому (2-а група - група порівняння).

При вивченні артеріального тиску у обстежених нормальні величини встановлені тільки у 16 (46%) хворих з СПА та у 30 (73%) пацієнтів групи порівняння (% 2 = 5,96; р <0,05). Артеріальна гіпертонія (переважно прикордонна) було виявлено у 5 (14%) хворих 1-ї групи та у 3 (7%)-2-й, а знижений артеріальний тиск (менше 100/60 мм рт. Ст.) Відмічалось у 14 ( 40%) і у 8 (19,5%) пацієнтів відповідно (х2 = 3,85; р <0,05). За даними електрокардіографії при СПА в 34% виявлені зміни у вигляді інверсії зубця Т в грудних відведеннях, а також синусовою Брад-і тахікардії, екстрасистолії, порушення внутрішньо-шлуночкової провідності. У 2-ій групі подібні зміни на ЕКГ зустрілися в 12% випадків (р <0,05).

Неврологічні порушення у вигляді болів в якій-небудь групі м'язів (переважно в м'язах верхніх і нижніх кінцівок, спини), порушень чутливості, пітливості, субфебрильною температури спостерігалися у 27 (77%) хворих з СПА і 13 (32%) осіб групи порівняння ( х2 = 15,63; р <0,001). У пацієнтів з СПА найбільш часто зазначалося поєднання болів в м'язах і пітливості. Вегетативна лабільність по Велл у хворих з СПА в 14 (40%) випадках була низькою, а в 21 (60%)-відповідала середнього ступеня. Навпаки, у переважній частині осіб групи порівняння (34, або 83%) вона виявилася низькою і тільки у 7 (17%) пацієнтів відповідала середнього ступеня (х = 14,95; р <0,001). Згідно з індексом Кердо, в групі хворих з СПА частіше переважали парасимпатичні впливу в серцево-судинній системі, а в групі порівняння - симпатичні.Рис. 1. Усереднені показники (з клінічної шкалою) психічного стану хворих з СПА (а) і групи порівняння (б).
По осі абсцис - клінічні подшкали: I - безпредметною тривоги; II - фобії; III - іпохондрії; IV - астенії; V - депресії; по осі ординат - ступінь вираженості психічних змін: 0 - зміни відсутні; 1-легка; 2 - помірна; 3 - виражена. Одна зірочка р <0,05, дві - р <0,01. три - р <0,001.

Результати вивчення психологічного статусу хворих свідчили про значно більшій частоті та вираженості психічних порушень у хворих з СПА в порівнянні з пацієнтами групи порівняння. Так, за даними клінічної шкали, у всіх хворих 1-ї групи спостерігалися психічні зміни - у 63% помірні, у 37% виражені. Навпаки, в осіб 2-ї групи в 73% випадків психічні зміни були відсутні або носили легкий (субклінічний) характер. Тільки у 27% з числа обстежених виявлено помірні психічні розлади (х2 = 42,31; р <0,001).

Усереднені показники психічного стану з клінічної шкалою представлені на рис. 1. Як і очікувалося, найбільш високі показники у хворих обох груп спостерігалися з синдрому астенії. Психопатологічний профіль хворих з СПА мав досить високе розташування і характеризувався найбільш вираженим підйомом по синдрому астенії та другим підйомом по синдрому тривоги. Профіль осіб групи порівняння відрізнявся невисоким розташуванням, а переважання показника астенії в порівнянні з іншими синдромами не було істотним. Усереднений профіль хворих 1-ї групи був достовірно вище, ніж пацієнтів 2-й.Рис. 2. Усереднені профілі СМОЛ хворих з СПА (а) і групи порівняння (б).
L, F, К - 1-9-я клінічні шкали (1 - іпохондричні; 2 - депресивна; 3 - істерична, 4 - асоціальною психопатії; 6 - параноїдна; 7 - псіхастеніческая; 8 - шизоїдна; 9 - гіпоманіакальних). Одна зірочка - р <0,01, дві-р <0,001. групи, по синдромам тривоги (р <0,01), астенії (р <0,001) і депресії (р <0,05).

Отримані дані підтвердилися результатами дослідження по тесту СМОЛ (рис. 2). Профіль хворих з СПА розташовувався значно вище такого у осіб, які перенесли ГРВІ без розвитку СПА. У хворих 1-ї групи відзначалося підвищення показників за шкалами невротичної тріади: 1-й - іпохондрії та 2-й - депресії, а також у правій частині профілю по 6-й і 8-й шкалах. Така конфігурація профілю передбачає наявність у клінічній картині хворих пригніченості, занепокоєння, втрати продуктивності та іпохондричних скарг. Усереднений профіль СМОЛ пацієнтів 2-ї групи мав низьке розташування з найбільш високою точкою профілю по 9-й шкалі. Спостерігалося достовірне підвищення профілю хворих з СПА в порівнянні з пацієнтами 2-ї групи по всіх клінічних шкалами (р <0,01-0,001), крім 9-й. Що стосується 9-й шкали - гіпоманії, показники якої дозволяють судити про загальну активності досліджуваних, то у хворих з СПА на відміну від пацієнтів 2-ї групи даний показник виявився найбільш низьким. Це відображає значне зниження загальної активності хворих з СПА і відсутність такого у пацієнтів 2-ї групи. Отримані дані свідчать про безумовно гіршому психічному статусі хворих з СПА в порівнянні з особами, що витерпіли ГРВІ без зазначеного синдрому.

Наявність у хворих з різноманітною СПА і вираженої психопатологічної симптоматики та вегетативних розладів важко пояснити однозначно. Мабуть, тут має місце зміна психовегетативних статусу пацієнтів, спровоковане вірусною інфекцією. Можливо, у цих хворих ще до ГРВІ були певні психовегетативні порушення, які більш яскраво проявилися після перенесеної інфекції. Так чи інакше, але простежується зв'язок між перенесеної ГРВІ та подальшої нейропсіхі-чеський симптоматикою у хворих. У цілому ж це питання вимагає подальшого, більш ретельного вивчення.

Хворі з СПА за своїм клінічним статусом були неоднорідні, що дозволило виділити 3 ступеня вираженості цього синдрому.
При легкому ступені СПА (у 14 осіб) симптоми втоми, слабкості, почуття розбитості носили непостійний характер, були пов'язані з фізичним навантаженням (незначною) і зберігалися протягом декількох годин після її припинення. Вегетативні порушення у хворих були не виражені і проявлялися періодично. В психічному статусі пацієнтів відзначалися помірні зміни, переважно астенічного характеру. Інші психопатологічні синдроми, як правило, мали легку ступінь або були відсутні. Порушення сну були незначними і непостійними.

Середня ступінь тяжкості СПА, при якій втому і стомлюваність є постійними і посилюються після незначної фізичного або розумового навантаження, відзначена у 12 чоловік. Вегетативні порушення були присутні практично у всіх цих хворих і були достатньо вираженими. В психічному статусі пацієнтів виявлялося одночасно кілька психопатологічних синдромів переважно середнього ступеня. У 4 з них були також виражені психічні зміни (по одному з синдромів). Порушення сну були постійними, виявлялися частіше розладом засипання або тривожним сном.

У 9 хворих з вираженим СПА були постійні і значні симптоми втоми і стомлюваності. Ці пацієнти відзначали неможливість виконання будь-якої, навіть незначної, фізичного або розумового навантаження. А якщо таку вони здійснювали, то відчували після цього крайню ступінь втоми, що триває протягом багатьох годин. Легка навантаження викликала у хворих тахікардію, тремор, нудоту, утруднене дихання, почуття нудоти. Неврологічні розлади були у всіх пацієнтів, були висловлені і включали різноманітні симптоми. Іноді реєструвалися легкі вегетативні кризи, переважно вагоінсулярной спрямованості. Психічні розлади у цих пацієнтів включали одночасно кілька психопатологічних синдромів як помірного, так і вираженого характеру. При цьому виражена психопатологічна симптоматика відзначалася не по одному, а відразу за декількома із досліджуваних синдромів. Розлади сну були постійними і виражалися порушенням засипання, раннім пробудженням остаточним, тривожним сном з частими сновидіннями.

Як свідчить досвід, хворі з СПА легкого ступеня потребують в основному у врегулюванні режиму праці та відпочинку, загальнозміцнюючу лікуванні, використанні фітотерапії седативної спрямованості. Хворим з СПА середнього ступеня необхідно проводити симптоматичне лікування, спрямоване на усунення психічних і неврологічних порушень, а також загальносоматичних розладів. При важкому ступені СПА пацієнти потребують не лише вищевказаної терапії, але й, мабуть, в продовженні термінів перебування на лікарняному листі. Хворим слід рекомендувати щадний режим і строго дозоване збільшення фізичного навантаження. Крім цього, наявність вираженої психопатологічної симптоматики у цих пацієнтів диктує необхідність участі в їх лікуванні психотерапевта.

Таким чином, майже у половини хворих молодого віку, які перенесли ГРВІ, спостерігається розвиток СПА різного ступеня вираженості. Найчастіше цей синдром зустрічається у легкій та помірно вираженій формі, рідше - у вираженій. Клінічної сутністю СПА є психовегетативні порушення, спровоковані ГРВІ. Диференційований підхід до хворих з СПА в залежності від вираженості клінічних проявів дозволить більш чітко вирішувати питання лікування та експертизи тимчасової непрацездатності у них.

Народні методи лікування

Як позбутися від поліпів у товстому кишечнику

Поділюся досвідом позбавлення від поліпів. Провів я цей процес в 1991 році, і до цього часу у мене все в нормі.

2020-04-03 18:05:42

Морквяний сік: і смачно, і корисно

Я - агроном-біохімік. Все життя займався вивченням рослин, овочів, ягід і їх лікувальними і харчовими властивостями. Мені 72 роки, пропрацював у сільському господарстві агрономом 53 року і більше 20 років був директором радгоспу. Хочу розповісти про чудо-овочі - моркви.

2020-04-03 20:21:23

Як я вилікувала дифузний зоб

Це сталося 20 років тому: я позбулася зоба. Звернула увагу, що ця хвороба не дає спокою багатьом людям. Мій щасливий досвід залишає всім надію на зцілення.

2020-04-03 18:05:43

Цистит. Хіба це справа житейська?

Він не їздить на «Мерседесі» і в дні столітнього ювілею оборонного підприємства, де трудиться не один десяток років, його прізвище не значилася в переможних реляціях про досягнення. Але більшість заводчан відмінно знає дорогу до кабінету свого «сімейного лікаря» Іллі Григоровича Бабаєва. Фахівець широкого профілю, терапевт Бабаєв в своєму здоровпункті лікує недуги, з якими ми, як правило, стикаємося в повсякденному житті. І. Г. Бабаєвим розповідає про такий вельми поширених захворювань, як цистит.

2020-04-03 18:05:43

Лікування астми народними засобами

Астма - це захворювання, що виникає при спазмах в бронхах, а причиною її виникнення є алергія. Астму можуть викликати часті простудні захворювання, якщо їхнє лікування не було достатньо ефективним, а також захворювання нирок і забруднена атмосфера.

2020-04-03 18:05:54

Секрет обліпихової олії

Я потрапляли до рук і аптечне обліпихова олія, і кустарне, мабуть, приготоване за звичайним рецептом. Ні, це було не масло, так, якась незрозуміла бліда рідина. Справжнє обліпихова олія знайшло свою славу незвичайною цілющістю, а таку цілющість масло набуває тоді, коли воно правильно приготовлене. Це поняття включає в себе багато тонкощів, які необхідно знати при приготуванні цього цілющого обліпихової олії.

2020-04-03 18:05:54

Мазь від екземи виявилася ефективною

Давно хотіла вам написати лист, але не наважувалася. Я сама з Азербайджану. 7 років живу в Росії. Хочу поділитися своїм досвідом, як можна позбутися від мокнучі екземи.

2020-04-03 18:05:54

Як позбавитися від високого тиску?

Я також хочу поділитися радою. Розкажу, як позбавився від високого тиску. У 1968 році верхній показник почав зашкалювати - 200-240. У вухах весь час стояв шум, ніби працював двигун. Ліки не допомогли.

2020-04-03 20:26:16

Вірусний гепатит «С». Не втрачайте оптимізму!

Вірус гепатиту «С» - дрібний РНК - вірус, що відноситься до сімейства флавовірусов. Вірус гепатиту «С» малоустойчів у зовнішньому середовищі, але здатний зберегти активність навіть при нагріванні до 50 градусів за Цельсієм. Основне джерело зараження - хворі з гострою або хронічною формою гепатиту «С», а також вірусоносії

2020-04-03 18:06:05

Готуйте «сани» влітку

Є хороший спосіб уникнути простудних захворювань і влітку, і взимку. Їм моя сім'я користується не перший рік.

2020-04-03 18:06:05

Медицина

Мастопатія, ендокринні захворювання, спадковість

Мастопатія, ендокринні захворювання, спадковість - доля багатьох росіянок - Щорічно від раку молочної залози вмирають приблизно 23 тис росіянок. Про це, як передає кореспондент РІА 'Новости', повідомив у вівторок на прес-конференції директор Російського онкологічного наукового центру ім.Блохіна Михайло Давидов. R

2020-04-03 18:06:06

У країнах, де популярна здорова їжа, надто багато кардіологічних захворювань

У країнах, де популярна здорова їжа, надто багато кардіологічних захворювань - На сніданок Баррі Гроувз з'їв велике яйце і 100 грамів підсмаженої на топленому салі печінки. А потім запив все це какао з подвійними вершками. На обід 72-річний Баррі зі своєю 70-річною дружиною Монікою насолодяться свининою із жирком і зеленими овочами в олії. І, нарешті, подружжя, що проживає в Оксфорді, очікує легка вечеря з сиру, домашніх яблук або груш, увінчаних вершками, і какао. Незважаючи на 40 років такої жирної дієти, Баррі важить на 3 кг менше, ніж у день весілля. У 1957 році він важив 72 кг.

2020-04-03 18:06:06

Хворих на цукровий діабет обстежує лабораторія на колесах

Хворих на цукровий діабет обстежує лабораторія на колесах - Суперсучасна пересувна лабораторія для обстеження хворих на цукровий діабет почала працювати в Нижньогородській області. Учора з її допомогою було обстежено 30 мешканців з Богородського району, сьогодні - приблизно стільки ж нижньогородців, повідомили сьогодні на презентації лабораторії.

2020-04-03 18:06:18

Жовчний рефлюкс: сучасні погляди на патогенез і лікування

Жовчний рефлюкс: сучасні погляди на патогенез та лікування - Жовчний рефлюкс - синдром, досить часто супроводжує найпоширеніші захворювання верхніх відділів травного каналу: хронічні гастрити, виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба.

2020-04-03 18:06:18

Сучасна інсулінотерапія цукрового діабету 1 типу у дітей та підлітків

Сучасна інсулінотерапія цукрового діабету 1 типу у дітей та підлітків - Цукровий діабет 1 типу (ЦД 1 типу), що називалася до недавнього часу інсулінозалежний, а ще раніше - ювенільний цукровий діабетом, вражає в основному людей молодого віку і дітей. В останні роки спостерігається сплеск захворюваності на цукровий діабет 1 типу, найбільш виражений у дітей та підлітків. За 25 років захворюваність СД 1 типу серед дітей московської популяції зросла в два рази. В даний час у Москві налічується близько 1200 дітей з ЦД у віці до 15 років.

2020-04-03 18:06:19

Фолієва кислота зменшує ризик розвитку у потомства «заячої губи»

Фолієва кислота зменшує ризик розвитку у потомства «заячої губи» - Жінки, що приймають під час першого триместру вагітності фолієву кислоту можуть значно знизити ризик розвитку у потомства такого пороку як розщеплена губа («заяча губа»). До цього висновку прийшли американські вчені з Національного інституту гігієни навколишнього середовища (National Institute of Environmental Health Sciences).

2020-04-03 18:06:29

Прогноз для метеочутливих людей по Росії 09.09.2009 на

Прогноз для метеочутливих людей по Росії 09.09.2009 на - На Європейському Півночі погода буде нестійка з коливаннями метеопараметров. Через це погіршення самопочуття можливо у людей із захворюваннями серця і судин, а з-за підвищеної вологості повітря не виключені загострення у тих, хто страждає захворюваннями опорно-рухового апарату та бронхо-легеневі захворювання.

2020-04-03 18:07:16

Ризик дитячої смертності зростає у породіль, які мають зайву вагу

Ризик дитячої смертності зростає у породіль, які мають зайву вагу - Вагітні жінки, які страждають від ожиріння, мають підвищений ризик того, що їх немовлята можуть померти незабаром після народження, особливо якщо мав місце передчасний розрив (плодових) оболонок (ПРО).

2020-04-03 18:07:17

Функціональні захворювання травного тракту у дітей. Принципи раціональної терапії

Функціональні захворювання травного тракту у дітей. Принципи раціональної терапії - Функціональні порушення (ФН) шлунково-кишкового тракту займають одне з провідних місць у структурі патології органів травлення. Так, наприклад, рекурентні абдомінальні болі у дітей носять функціональний характер у 90-95% дітей і лише у 5-10% пов'язані з органічною причиною. Приблизно в 20% випадків хронічна діарея у дітей також обумовлена функціональними розладами.

2020-04-03 18:07:17

Середньовічні отрути і ліки

Середньовічні отрути і ліки - Багато століття лікар задовольнялися тим, що примушували пацієнтів приймати настої трав, порошків рослинного і тваринного походження, дія яких було зазначено на практиці - іншими словами, хворі виконували роль піддослідних кроликів .

2020-04-03 18:07:27